fb


2005-10-14 9:15

Tandvård in i sjukvård kostar 20 miljarder

| Mer
Tandvård in i sjukvård kostar 20 miljarder
Att inordna tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd kostar 20 miljarder kronor årligen för staten eller landstingen.

Privatekonomi Det visar beräkningar som Handelns Utredningsinstitut, HUI, har gjort på uppdrag av Privattandläkarna. – Kostnaden för en sådan reform är betydligt högre än vad som hittills har framkommit i debatten. Uppgifterna som exempelvis vänsterpartiet presenterade nyligen, att det bara skulle kosta 11 miljarder att ge alla gratis tandvård, är felaktiga. Tanken med reformen är ju att få fler patienter att gå till tandläkaren. Då kommer kostnaderna att öka, säger Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna.

Detta bekräftas i HUI:s rapport. Skillnaden beror på att de tidigare kostnadsuppskattningar som gjorts inte tar hänsyn till att efterfrågan av tandvård kommer att öka om det blir billigare att gå till tandläkaren.

Statsminister Göran Persson har aviserat en stor tandvårdsreform efter valet. En av de tänkbara åtgärder som nämnts är just att inordna tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd. I motionsskörden till den socialdemokratiska partikongressen är detta ett populärt förslag.

– Att inordna tandvården i sjukvården är en oerhört dyr reform som dessutom skulle få förödande konsekvenser för patienterna. Därför bör förslaget omedelbart avskrivas, säger Bengt Franzon.Annonsbilliga resor