fb


2008-06-09 11:20

Eget kraftvärmeverk gör villaägare oberoende av elnätet

| Mer

Energi Martin Larsson från Precer AB kom till World Bioenergy för att presentera en bil som drivs med pellets. Men på seminariet om bilen släppte han den verkliga nyheten: Teknik som gör det möjligt för småhusägare att kapa förbindelsen med elnätet och själva producera all energi av biobränslen.

Han presenterade nyheten genom att fråga åhörarna vad det blir om man lyfter ut bilens drivpaket och placerar det i ett hus. Svar: Ett kraftvärmeverk. I en större version skulle detta kraftverk på samma gång kunna värma huset och producera så mycket el att det blir ett överskott att sälja.
- Den första prototypen målas just nu och testerna börjar inom kort, avslöjade han.

Drivpaketet i den bil som visades på World Bioenergy består i princip av en pelletsbrännare som driver en Stirlingmotor, som i sin tur laddar batterier. Det handlar alltså om en biobränslehybrid. Motorenheten kan också vara en turbin eller ett nytt koncept som Precer har under utveckling. Tekniken har utvecklats för både personbilar och tunga fordon. En kvalificerad gissning är att den först finner tillämpningar i arbetsfordon, skogsmaskiner och liknande, men potentialen är stor även för stationära tillämpningar.
- Den anläggning som vi utvecklar är dimensionerad för trefas växelström, 16 ampere, berättar Martin Larsson.

Han påpekar att det handlar om ett helt energikoncept, där man kombinerar kraftvärmeverket med solfångare och en mer genomtänkt användning av den producerade energin. Som exempelAnnonsbilliga resor