fb


2008-05-21 15:31

Flysmaland växlar upp rejält när SAS lägger ner

| Mer

Resor Flysmaland sätter in all ledig kapacitet och expanderar kraftigt från dagens 46 turer i veckan till hela 70 mellan Växjö och Bromma.

Sedan Flysmalands start i höstas har mycket hänt och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Vår turlista har utökats från 30 turer i veckan till och från Bromma till att idag omfatta hela 46 turer. Låga priser, snabbheten och vår relativt enkla produkt i kombination med lokal närvaro har givit oss en överraskande stor kundtillströmning sedan starten. Marknadsandelen har sedan övertagandet ökat med mer än tio procentenheter samtidigt som vi invigt Vilnius, Berlin och snart Visby säger Flysmalands chef Henrik Löfberg

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att vår idé om att lyssna på näringslivets behov verkligen har fungerat. SAS har inte kunnat leverera den frekvensen vi idag gör, vilket inneburit en överflyttning av resenärer till oss. Fler avgångar med mindre plan ger en bättre valfrihet att resa när det passar. Det gör också att vi kan flyga med en bättre frekvens och lönsamhet med våra flygplan jämfört med stora plan fortsätter Henrik Löfberg

Flysmaland som startade under 2007 gick under förra året med vinst. Bolaget har nio lokala delägare vilka alla brinner för att utveckla regionen genom bra flygkommunikationer och ser hur viktigt det är med en bra tidtabell till Stockholm. Därför är det extra kul att kunna meddela att bolagets vinstmedel går direkt tillbaka in i verksamheten för att finansiera den uppväxling bolaget nu gör. När bolaget startade i höstas låg antalet avgångar på 30 turer per vecka. Under våren utökades trafiken med ytterligare 16 till 46 och kommer nu alltså upp i hela 70 turer i veckan.

Det är inte bara i Flysmalands och dess delägares intresse att flygtrafiken utvecklas och upprätthålls. Näringslivet i Kronoberg är expansivt och behöver flyget. När Gotlandsflyg startade 2001 var det som en reaktion på Skyways monopol vilket man bestämde sig för att utmana. Samma sak har idag hänt i Växjö där regionens näringsliv fått tillgång till en bra tidtabell samtidigt som priserna pressats rejält gentemot SAS. Dessvärre har hela SAS koncernen stora lönsamhetsproblem vilket innebär att man väljer att lägga ner Växjölinjen. Detta skulle kunna innebära ett allvarligt hot för regionens näringsliv. Men nu väljer vi ägare att storsatsa och återinvestera det intjänade kapitalet för att växla upp turlistan så att fler kan ta sig fram och tillbaka till Stockholm säger en av Flysmalands delägare, Johan Sjöberg från Lammhult

Vår kapacitet i detta läge räcker till att varje vecka flytta drygt 2300 personer. Detta motsvarar ungefär 75% av marknaden som dag reser till och från Stockholm. Vi vet också att de flesta resenärer stannar i huvudstaden och att endast ca 15% skall vidare. Vi hoppas självklart för regionens bästa att någon annan flygaktör går in och upprätthåller trafiken till Arlanda vilket det finns ett visst behov för säger chefen för Flysmaland, Henrik Löfberg

För att klara av uppväxlingen har Flysmaland redan inlett en rekryteringsprocess av ny personal. Företaget söker nya flyg och markvärdinnor vilka successivt kommer att anställas med start redan under sommaren. Flysmaland har på kort tid rekryterat ny personal i takt med att antalet flygningar ökat. När vi startade var vi en handfull personer och med de nya vi nu anställer blir vi ca 15 personer på plats i Växjö.Annonsbilliga resor