fb


2008-04-08 9:19

70 500 tog färjan mellan Umeå och Vasa

| Mer
Under 2007 valde över 70 500 resenärer färjan mellan Umeå och Vasa med RG Line, enligt ny statistik från Passagerarrederiernas förening.

Resor Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2006. Mer än 18 000 personbilar och närmare 14 000 lastfordon transporterades med färja Umeå och Vasa under 2007, en minskning med 5 procent respektive 3 procent.

– Det har varit en tuff period, men nu i början året har vi sett en vändning som bådar gott inför årets resultat. För Umeå, och hela norra regionens del, är det viktigt att förbindelserna mellan olika hamnar finns och vidareutvecklas. Men en ökad tillgänglighet och kapacitet via vattenvägen kan vi utöka handelsutbytet med andra länder och skapa tillväxt för framtiden, säger Börje Lassfolk, VD på RG Line.

Totalt transporterade Passagerarrederiernas färjor nära 29 miljoner resenärer till, från eller inom Sverige under 2007, vilket innebär att fler valde färjan än flyget. Nära hälften av de färjepassagerarna som reste till eller från Sverige under 2007, var bosatta i utlandet, ca 6,5 miljoner individer.

– Passagerarrederierna spelar en viktig roll för tillväxten i Sverige och inte minst för den svenska rese- och turistnäringen. Trenden visar att antalet utländska turister ökar och bidrar allt mer till svensk ekonomi. Med tanke på att Sverige till stor del är omgivet av vatten är färjorna en förutsättning för ökad tillgänglighet och en avgörande faktor för export av både gods och tjänster, säger Per-Erling Evensen, ordförande i Passagerarrederiernas förening.

I Passagerarrederiernas förening ingår Birka Cruises, Destination Gotland, Eckerö Linjen, HH-Ferries, Polferries, RG Line, Tallink Silja, Stena Line, Scandlines, TT-Line, Bornholmstrafikken, Viking Line, ACE link.Annonsbilliga resor