fb


2009-06-01 7:48

Försvarsstaben anmäls för diskriminering under Natoövning

| Mer

Internationellt Försvarsstaben DO-anmäls för fördomsfullt övningsscenario

Föreningen Afganistansoldidaritet anmäler Försvarsstaben till diskrimineringsombudsmannen för bifogade diskriminerande scenario för övningen "Loyal arrow" 8 - 16 juni 2009 tillsammans med Nato i Norrbotten.

Beskrivningen av hotet från "Lapistan" begagnar en gammal fördomsfull
terminologi. Genom ändelsen "stan" görs koppling till muslimska länder
där USA för krig och det uppammar islamofobi.

Hela beskrivningen av hot utgående från "Lapistan" måste uppfattas som grovt kränkande för en minoritetsbefolkning som aldrig legat i konflikt med någon och som i detta fall utgör landsdelens ursprungsbefolkning.

Nato-övningen är dessutom ett brott mot den svenska neutralitetspolitiken
och mot andemeningen i gällande förbud för främmande makt att ha
beväpnad personal på Sveriges territorium, vilket dock inte faller på DO:s utan på den svenska riksdagens bord.

Det faktum att Natofartyg regelmässigt är utrustade med kärnvapen
strider också mot Sveriges etablerade syn på kärnvapen.

Föreningen kräver av Sveriges riksdag att den lever upp till det uppdrag den fått av fäljarna att försvara grundlagen och gällande lagstiftning.

Av diskrimineringsombudsmannen begär vi en opartisk prövning av Försvarsmaktens scenario för den gemensamma övningen med Nato. Man kan dessvärre inte utgå från att det är ett olcysfall i arbetet. Det finns skäl att misstänka att det är uttryck för bristande verklighetskontakt i Försvarsstaben och en ansvarslöshet i förhållande till svenska folket och det uppdrag försvaret har. Att leka krig mot Nato i "Lapistan" kan knappast vara det svenska skattebetalare betalar försvaret för.

Stockholm 29 maj 2009

Stefan Lindgren

v ordf Föreningen afghanistansolidaritetAnnonsbilliga resor