fb


2009-05-12 8:19

Dizza Tobak-vinnarna är utsedda

| Mer

Dizza Tobak är den rikstäckande kampanjen och skoltävlingen för årskurs 6 och 7 som syftar till att motverka att ungdomar i tidiga åldrar börjar röka eller snusa. Kampanjen vill få barnen att påverka varandra och andra ungdomar att våga säga nej till tobak. Tidningstävlingen där skolklasser deltar med att ta fram den bästa "anti-tobakstidningen" lanserades i höstas och nu är vinnarna utsedda.

Tävlingen pågick fram till sista mars 2009 därefter tog juryns arbete vid för att utse pristagarna. Nästan sju tusen elever har aktivt arbetat med Dizza Tobak på olika sätt i sitt skolarbete.

- Många av bidragen håller en mycket hög kvalitet, säger Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, SAMBA (Samarbete för barnen). Vinnarna utmärker sig genom att de ger såväl en äkta tidningskänsla med exempel på både kreativ och spännande grafisk utformning som en bra blandning av faktainformation, egna reflektioner och skämtsamma eller avskräckande serier och bilder.

Här är vinnarna och motiveringarna:

Första pris årskurs 6: "Fimpa för framtiden", klass 6 i Nytorpsskolan, Rönninge. Gedigen tidningskänsla med en bra grafisk utformning och fulladdad med information och kloka reflektioner


Första pris årskurs 7: "Ctrl Alt Defeat Tobak", klass/ma, Eklidens skola, Nacka.
Ett genialt namn på en jättebra tidning med mycket information och ljuvliga illustrationer

Andra pris årskurs 6: "Antitobak", klass 6B i Furuparksskolan, Luleå.
Gedigen tidningskänsla med en bra grafisk utformning med mycket bra tobaksinformation och spännande och kreativa inlägg

Andra pris årskurs 7: "Nikko Flip", Klass 6-7, Humfryskolan, Malmö.
En grafiskt mycket professionell tidning med mycket information och spännande perspektiv på tobaksfrågan

Dessutom utsågs 10 tredje pris i respektive årskurs. Alla pristagarna och bidragen presenteras på www.dizzatobak.se

- Vi hoppas att alla deltagande skolor tar nya tag inför nästa läsår och att ännu fler ansluter sig till fortsättningen på Dizza Tobak: Dizza Tobak 2.0, säger Bengt Mattson, CSR- och miljöchef, Pfizer AB.

Framgångarna med kampanjen gör att det nu blir en fortsättning och tävlingen ska utvecklas för att inspirera till så mycket kreativitet som möjligt. I Dizza Tobak 2.0 blir det upp till eleverna och lärarna att själva välja formen för sitt bidrag. Det kan vara en tidning, dikt, bild, film, installation eller demonstration. Uppgiften är att hitta olika sätt att skapa medvetenhet och uppmärksamhet kring tobaksfrågan. Bidraget ska dokumenteras på ett sätt som kan publiceras i en bok - Dizza Tobak 2.0.

Dizza Tobak-jury består av
Blossom Tainton-Lindquist, programledare, föreläsare och fitnesskonsult
Ursula Tengelin, Generalsekreterare, Cancerfonden
Kent Thuresson, konceptansvarig, Korpen
Fredrik Söderhielm, Generalsekreterare, A Non Smoking Generation
Ruth Arvidsson, Inspiratör, A Non Smoking Generation
Bengt Mattson, CSR- och miljöchef, Pfizer AB
Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, SAMBA (Samarbete för barnen)
Anna Wik, ad och kampanjprojektledare Dizza Tobak, Ekelund & Wik

Röster om Dizza Tobak
- Det är en mycket oroande utveckling att så många unga börjar röka även långt in på 2000-talet. A Non Smoking Generation har i årtionden bedrivit ett mycket aktivt preventions- och opinionsarbete och ändå återstår mer arbete än någonsin. Samhället kan inte vila i frågan och vi måste hela tiden förnya oss och hitta nya sätt att stärka ungdomar att välja bort tobak, säger Fredrik Söderhielm, generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

- Det bästa för hälsan är ju att aldrig börja röka och då är det extremt viktigt med förebyggande arbete bland barn och ungdomar, säger Blossom Tainton-Lindquist, företagare i hälsobranschen och juryns ordförande. Vi som föräldrar måste självklart föregå med gott exempel och inte själva röka, men det är viktigt att alla sänder tydliga signaler för att budskapet ska tränga in. Samhället måste sätta stopp för försäljningen av tobaksvaror, organisationer och skolan måste jobba med informationsinsatser. Dizza-Tobak tidningstävlingen är ett lysande exempel som engagerar elever i tobaksfrågan och får ungdomar att påverka varandra, avslutar Blossom Tainton-Lindquist.

- Tobaksanvändning är ofta inkörsporten till andra missbruk och kan göra att många ungdomar riskerar att hamna i utanförskap, säger Anders Lönegård, projektledare SAMBA. Dizza Tobak-kampanjen är en del av en större kampanj, »Kraftsamling för barnen«, som syftar till att sätta barn- och ungdomsfrågan på den politiska dagordningen inför riksdagsvalet 2010.

- På skolor jobbar vi bland annat med "Skolans Hälsodiplomering" och med satsningen "Hitta stilen" för att motivera och underlätta för eleverna att må bra, säger Kent Thuresson, konceptansvarig Korpen. Dizza Tobak kompletterar vårt engagemang i skolan på ett mycket bra sätt. Massor med ovanligt friska idéer har kommit fram som vi nu kan hjälpa till att sprida för att flera ska må bra och leva längre.
Annonsbilliga resor