fb


2008-11-28 18:04

Börse Stuttgart välkomnar att NGM återfått sitt börstillstånd

| Mer

Börs Börse Stuttgart förvärvade aktierna i NGM den 27 november 2008. Länsrätten beslutade idag att återlämna NGMs börstillstånd efter medgivande från Finansinspektionen.

"Vi är utomordentligt glada över att NGM har återfått sitt börstillstånd i stort sett omedelbart efter det att Börse Stuttgart tillträdde aktierna. Den snabba handläggningen av tillståndsfrågan visar på ett stort förtroende för oss som ny ägare av NGM", säger Christoph Lammersdorf, VD i Börse Stuttgart.

"Med detta beslut har all osäkerhet kring NGMs framtida verksamhet undanröjts och vi kan sätta full fart framåt i arbetet på att utveckla NGM som en attraktiv marknadsplats för aktier, derivat och ett fullt sortiment av produkter och tjänster inriktade mot privata investerare", säger Ralph Danielski, vice VD och ansvarig för affärsutveckling i Börse Stuttgart.

Enligt Länsrättens beslut ändras Finansinspektions tidigare beslut att återkalla tillståndet till en varning förenad med en straffavgift om 4,5 miljoner kr vilket motsvarar ca 10 procent av fjolårets omsättning för NGM.

"Dessa händelser är en del av det förflutna, när vi inte var ägare av NGM. Men vi kommer givetvis att betala böterna och se till att NGM i fortsättningen iakttar alla regler och förordningar", säger Christoph Lammersdorf.

Sedan transaktionen slutfördes den 27 november har Börse Stuttgart tagit fullt ansvar för ägandet och driften av NGM. En ny styrelse har tillsatts. Styrelsen består nu av Heléne Bergquist, Per Ola Jansson, Christoph Lammersdorf och Ralph Danielski. Tillförordnad VD är fortsatt Björn Wallin.

Cision WireAnnonsbilliga resor