fb


2008-10-06 16:21

Gudrun Schyman träffar Mats Odell

| Mer

Nöjesnyheter Forskning visar att kvinnor i högre utsträckning bor i hyresrätt medan män äger sitt eget boende. Nu vill regeringen införa nya villkor för allmännyttan och hyresmarknaden. Schyman ställer frågan: hur slår detta mot kvinnorna?

I Sverige finns tydliga mönster för hur vi bor, beroende på vilka vi är. Kvinnor och män bor olika och det finns även en skillnad mellan infödda och inflyttade i Sverige. Kort sagt kan man säga att kvinnor och inflyttade i högre utsträckning bor i hyresrätter och att infödda män i högre utsträckning bor i hus och bostadsrätt.

Nu är bostadspolitiken i förändring. Regeringen vill införa nya villkor för allmännyttan och hyresmarknaden. Gudrun Schyman frågar sig hur man ska göra för att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar på bostadsmarknaden? Hur bygger vi bort det ”mansberoende” som tycks finnas på bostadsmarknaden, det vill säga att kvinnor är beroende av män för att ha råd att bo?

Gudrun Schyman träffar ansvarig minister Mats Odell (kd) för att höra hur regeringen ser på bostaden, är den en social rättighet eller är den en kapitalinvestering? Andra gäster i studion är Carina Moberg (s) talesperson i bostadsfrågor, Per-Åke Eriksson, VD Fastighetsägarna Sverige, Sven Bergenstråhle, boendeforskare vid Hyresgästföreningen och Helene Sigfridsson, generalsekreterare Makalösa Föräldrar.

TV8: SCHYMAN
Söndag den 12/10 kl. 21:00Annonsbilliga resor