fb


2008-10-06 9:48

Tillfällig paus i bostadsrättsombildningen i Stockholm

| Mer

Hus & Hem Finanskrisen påverkar i högsta grad ombildningen till bostadsrätter. De höjda räntorna och problemen på lånemarknaden skapar osäkerhet och påverkar bostadsrättsföreningar som under hösten ska ta ställning till att friköpa fastigheterna och ombilda dem till bostadsrätter.

Det rådande läget på finansmarknaden gör även att priser på fastigheter inte kan fastställas på ett ansvarsfullt sätt.

Bostadsbolagens moderbolag Stockholms Stadshus AB som har det övergripande ansvaret för hela ombildningsprocessen i Stockholms Stad har därför uppmanat bostadsbolagen att vidta följande tillfälliga åtgärder:

1. De föreningar som har fått erbjudanden och där betänketiden löper ut under hösten 2008
ges möjlighet till förlängning med två månader.

2. De föreningar som skall tillträda fastigheterna under hösten 2008 ges möjlighet att skjuta på tillträdet med två månader.

3. Inga nya erbjudanden fastställs på bostadsbolagens sammanträden i oktober.Annonsbilliga resor