fb


2010-06-07 15:29

Bo Svensson, regeringens utredare i Utredningen om mutor

| Mer

Ekobrott

I morgon, den 8 juni, överlämnar utredaren Bo Svensson betänkandet Mutbrott (SOU 2006:05) till justitieminister Beatrice Ask.

Bo Svensson kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Tid och plats:
Tid: tisdagen den 8 juni kl. 11.15
Plats: Pressrummet, Rosenbad Stockholm


Presskonferensen kommer att webbutsändas.

OBS! Medtag presslegitimation. Om presslegitimation saknas, anmäl ert deltagande senast kl. 10.00 samma dag till Jeanette Mattsson.

Välkommen!MyNewsdeskAnnonsbilliga resor