fb


2010-03-10 15:49

Avtal om informationsutbyte med Bahamas förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott

Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Bahamas. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Bahamas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba, Nederländska Antillerna, Samoa, Cooköarna, Anguilla, Turks- och Caicosöarna, San Marino, Gibraltar och Andorra.

För att avtalet ska bli giltigt kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.MyNewsdeskAnnonsbilliga resor