fb


2010-03-04 10:46

Kassaregisterråd arbetar gemensamt

| Mer

Ekobrott

Med anledning av lagen om kassaregister som trädde i kraft den 1 januari i år, har ett branschråd bildats under IT&Telekomföretagen. Tillverkare och leverantörer av kassaregister kommer att arbeta gemensamt i frågor som berör branschen.

– Tillsammans har vi betydligt större möjligheter att påverka till exempel myndigheter, organisationer och kortutgivare, säger Ronald Johansson, VD för Atronic och medlem i rådet.

Skatteverket välkomnar Kassaregisterrådets arbete.

– Vi är mycket positiva till initiativet. Nu kan vi få signaler på vad branschen anser inte fungerar och gemensamt diskutera frågorna. Kanske kan kassaregisterrådet också bli en kanal för att få ut viktig information, säger Lars Lundh, projektledare på Skatteverket.

 

Arbetsutskottet består av:
• Magnus Steneby, Atronic,
• Daniel Gudmunsson, Olivetti
• Robert Karlsson, Cash-IT
• Thor Johnsson, Hogia (ordf)

Medlemmar i rådet är:
Magnus Steneby, Atronic Försäljning AB
Ronald Johansson, Atronic Försäljning AB
Robert Karlsson, Cashit AB
Per SharpGunnermark, Electronics (Nordic) AB
Kent Forss, FDT-System AB
Magnus Janson, Hewlett-Packard Sverige AB
Cecilia Hermelin, Wincor Nixdorf AB
Daniel Gudmundsson, Olitecnost AB
Finn Palmyr, PEDAB Group AB
Jesper Bartholdson, PEDAB Group AB

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor