fb


2015-10-14 11:05

Tilläggsinformation angående förvärvet av läkemedlet Temodex

| Mer

Ekonomi 2015-10-12 förvärvade DBP den färdigutvecklade läkemedelsprodukten Temodex som baseras på substansen temozolomide. Temodex är en läkemedelsprodukt för lokal behandling av hjärntumörer.

DBP betalar förvärvet genom erlägga en ensiffrig differentierad royalty baserad på framtida nettoförsäljning till Research Institute of Physical and Chemical Problems i Vitryssland och ingen förskottsbetalning är erlagd eller kommer att erläggas.

DPB avser nu att registrera läkemedlet Temodex på de marknader man har för avsikt att verka på. Att registrera ett läkemedel på en ny marknad beräknas ta i genomsnitt 18 månader.

Förvärvet innebär att DBP erhåller det världsomspännande rättigheterna för Temodex (exklusive Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien, Kirgizistan och Ukraina). Den årliga marknaden beräknades 2013 enligt Transparency Market Research (http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/pipeline-review-of-glioblastoma-treatment-market.htm) till 0,34 miljarder USD och beräknas växa till 0,91 miljarder USD 2022 vilket ger en årlig tillväxt på 11,40 %.

För mer information om marknaden se: http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/pipeline-review-of-glioblastoma-treatment-market.htm

Läkemedsprodukten Temodex är färdigutvecklad och används sedan 2014 som förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme i Vitryssland. Substansen temozolomide är redan godkänd i Europa och USA som en förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme och som andravalsbehandling av astrocytom.

Information om temozolomide
Temozolomide är ett oralt kemoterapeutiskt läkemedel i form av en prodrug och är ett imidazotetrazine-derivat av den alkylerande substansen dacarbazine. Temozolomide används vid behandling av specifika hjärntumörformer som t.ex. andravalsbehandling av astrocytom och förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme. Den terapeutiska effekten beror på läkemedlets förmåga att alkylera/metylera DNA. Denna alkylering/metylering förstör DNA:t och utlöser celldöd bland tumörcellerna. Temozolomide utvecklades av Malcolm Stevens och hans grupp vid Aston University in Birmingham i UK och har varit tillgängligt i USA sedan 1999 och i många andra länder sedan början av tjugohundratalet.

Information om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomide, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av gliobalstoma multiforme i Vitryssland år 2014. För mer information, se www.doublebp.com

Information om Glioblastoma Multiforme
Glioblastoma multiforme, också känd som glioblastom och fjärde gradens IV astrocytom, är den mest vanligt förekommande och mest aggressiva formen av primär hjärntumör. Den drabbar gliaceller och står för 52% av alla fall av hjärntumör och 20% av alla fall av tumör innanför skallbenet. Omkring 50% av de patienter som diagnostiserats med glioblastom dör inom ett år på grund av sjukdomen och 90% inom tre år.

Fullständigt bolagsnamn:    Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:        556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 

//

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn! (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one)

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB:
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033 för behandling av hepatoblastom.

Cision WireAnnonsbilliga resor