fb


2015-10-14 11:30

Förändringar i ägarlistan i Clavister

| Mer

Ekonomi Stockholm 14 oktober 2015 - Clavister (CLAV) tillkännagav i dag att familjen Niclas Ericsson har förvärvat 600 000 aktier och har därefter ett ägande om totalt 6,7% i Clavister. Ytterligare 100 000 aktier har förvärvats i lika delar av Familjen Hamberg samt Kling. Båda har därmed utökat sitt innehav efter deltagandet i augusti-emissionen. Säljare är SEB Venture Cap samt Industrifonden vilka har sålt totalt 700 000 aktier i lika delar.

Förändringar gällande insynspersoners och större aktieägares innehav samt aktiekapitalets utveckling registreras regelbundet på Clavisters hemsida under "The Share" (https://www.clavister.com/investor-relations/the-share/)

Cision WireAnnonsbilliga resor