fb


2015-10-14 10:00

SEB: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer - Deloitte/SEB CFO Survey

| Mer

Ekonomi


Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och
54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt
strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här
i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en
större vilja att investera i Sverige.

Indexet syftar till spegla förändringar i stämningsläget bland svenska
finanschefer och bygger på fyra delar: affärsklimat, finansiell styrka,
utlåningsvilja hos banker och finansinstitut samt motpartsrisker. Övriga
huvudpunkter i undersökningen är:

Bra förutsättningar för upplåning och företagsaffärer. Finanscheferna säger att
banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till sina
företagskunder. De säger också att trots mycket aktivitet den senaste tiden, är
de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för företagsaffärer i
Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna har hittills inte haft negativ
påverkan på företagens kassaflöden. Dock säger flertalet finanschefer att
utmaningarna sannolikt ökar framöver. Många finanschefer säger att de fortsätter
vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens hårda arbete inom
detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången framåt är ett
osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja priserna samt att de är
oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder finanschefernas svar på
att inflationen varken kommer få stort stöd av prishöjningar eller löneökningar
framöver.

Negativa räntor bekymrar inte. Enkätsvaren visar att finanscheferna har fortsatt
tilltro till den egna finansiella styrkan, med gott om finansiella reserver och
ett sunt kassaflöde. De flesta har varit opåverkade av den nuvarande situationen
med negativa räntor i Sverige även om ett intresse för utökad riskhantering
framkommer utifrån svaren på olika frågor i enkäten.

- Ökat förtroende för Sverige bland finanscheferna bådar gott för näringslivets
kortsiktiga utsikter. Finanscheferna på landets största företag säger att de
står på en sund ekonomisk grund. De visar förnyad optimism om Norden. Och de är
överraskande opåverkade av negativa räntor. Men de visar mer oro för potentialen
att öka orderingången och en allt hårdare konkurrens, vilket leder till
fortsatta kostnadsbesparingar och en ovilja att nyanställa, säger Karl Steiner,
Seniorstrateg på SEB.

- Undersökningen visar på ett gott näringslivsklimat i Sverige och aktiviteten
med företagsaffärer bör förbli livlig. Även om det finns mindre intresse att
expandera i Asien, så finns en ökad preferens för att investera i Sverige, och
även i USA. Men på grund av flera osäkerhetsmoment i omvärlden tyder svaren i
undersökningen på att företagen är fortsatt försiktiga med att göra betydande
investeringar i ny kapacitet och nya geografiska marknader, trots goda
kassaflöden och bankernas vilja att finansiera, säger Henrik Nilsson, partner på
Deloitte.Metod: Undersökningen genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor
inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft,
finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.
Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget
bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och
finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga
rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.+-----------------------------------+------------------------------------------+
|För mer information kontakta |Presskontakt |
|Karl Steiner, senior ekonom SEB |Anna Helsén, Press chef SEB |
|+46- 70- 332 31 04 |+46 70 698  48 58, anna.helsen@seb.se |
|karl.steiner@seb.se | |
| |Christer Ahlgren, counselor, Clients & |
|Henrik Nilsson, Partner, Deloitte |Markets, Deloitte |
|+46-73- 397 11 02, |+46 708 14 23 20, |
|henilsson@deloitte.se |christer.ahlgren@deloitte.se |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i
Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra
finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten
en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett
fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens
internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal
länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780  miljarder
kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.se


Pressmeddelande (PDF):
http://hugin.info/1208/R/1958515/713712.pdf

CFO Survey Fall 2015 Final:
http://hugin.info/1208/R/1958515/713713.pdfThis announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: SEB via GlobeNewswire
[HUG#1958515]


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor