fb


2015-10-14 9:03

Delta mineraler presenterar investeringsbudget

| Mer

Ekonomi Då företaget nu har försäljning av magnetit och sand kan med detta som underlag slutföra sin genomförbarhetsstudie för en årlig produktion av 1,5 Mton material. Studien omfattar tre ytterligare modulära anläggningar längs floden med ett totalt kapitalbehov av 12 MUSD på tre år.

Kostnaden beräknas till 10 MUSD och ytterligare 2 MUSD rörelsekapital. De 10 MUSD består av tre produktions moduler av om 2,5 MUSD, logistik 4,5 MUSD och 3 MUSD andra kostnader som miljö-studie, tillstånd, licenser och förvärvet av verket i Aparri. Företaget arbetar nu på finansiering av denna utveckling. Under tiden kommer inkomster från pilot produktion och kortfristig finansiering användas för att finansiera insatsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på Aktietorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Cision WireAnnonsbilliga resor