fb


2015-10-14 7:59

Smart Energys bränsleförsäljning växer

| Mer

Ekonomi Försäljning enligt budget är cirka 312 kubikmeter bränsle per arbetsdag (5 dagar i veckan), vilket motsvarar en försäljning på cirka 75 000 kubikmeter bränsle per år. Om försäljningen fortsätter att ligga på samma nivåer, som bolaget haft den senaste tiden, kommer man att behöva revidera försäljningsprognosen för helåret.
"I dag kan vi även meddela att vi tecknat två nya arrendeavtal, för att kunna etablera två nya Smart-stationer inom kort. Processen med etableringarna är redan i gång, med bland annat ansökan om byggnadslov, upphandlingar m.m. Stationerna, som redan är byggda och klara, bör vara etablerade i skiftet november/december om tidsplanerna håller. Arrendeavtalen är tecknade med privata markägare och löper över längre tidsperioder.
Det är ytterligt glädjande att efterfrågan på bolagets bränslen är mycket stor idag, det ger oss en god möjlighet att kunna ta nya marknadsandelar", säger Fredrik Johansson, ordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
info@smartenergysweden.se

Cision WireAnnonsbilliga resor