fb


2015-10-14 8:30

Hoist Finance effektiviserar den europeiska organisationen

| Mer

Ekonomi Hoist Finance AB (publ), som är en ledande skuldhanteringspartner till stora internationella banker, har beslutat att dela in den operativa verksamheten i tre regioner. Den tidigare koncerngemensamma enheten för förvärv och investeringar tas därmed bort och regionerna övertar ansvaret för förvärv av skuldportföljer och kundrelationer med de paneuropeiska bankerna inom respektive geografiskt område.

Som en följd av omorganisationen förändras koncernledningens sammansättning och samtliga regionchefer tar plats i den exekutiva ledningen. Regioncheferna kommer även att vara medlemmar i den interna investeringskommittén.

"Denna effektivisering av vår organisation stämmer väl överens med vår strategi att utveckla och stärka vår position i Europa genom att ledningen nu kommer ännu närmare marknaden. Vi ökar också vår förmåga att koordinera viktiga beslut och kan därmed bli snabbare i den genomförande fasen", säger Jörgen Olsson, VD och koncernchef för Hoist Finance.

Den nya exekutiva ledningen består av:

Jörgen Olsson, CEO

Pontus Sardal, CFO and Dept. CEO

Henrik Gustafsson, Regional Director Central East Europe

Charles de Munter, Regional Director Mid Europe

Najib Nathoo, Regional Director West Europe (ny ledamot)

Anders Wallin, CIO

Karin Beijer, Group Head of HR

För vidare information vänligen kontakta:

Pontus Sardal, CFO, Tel: +46 727 101 780

Karin Beijer, Group Head of HR, Tel: +46 725 061 418

Anne Rhenman Eklund, Group Head of Communications and IR, Tel: +46 725 061 430

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015 kl 08.30

Cision WireAnnonsbilliga resor