fb


2015-10-14 8:30

Nordkoms besparingsprogram för koncerngemensamma kostnader når full effekt under Q4

| Mer

Ekonomi I samband med försäljningen av affärsområdet Ottoboni under Q1 2015 initierades ett program med syfte att anpassa de koncerngemensamma kostnaderna till den nya koncernstrukturen. Målsättningen för detta program har varit att radikalt minska de koncerngemensamma kostnaderna. Som ett led i detta program har kontrakt nu ingåtts med ny hyresgäst för de ytor som blev vakanta efter försäljningen av affärsområdet Ottoboni. Denna uthyrning kommer att medföra en årlig besparing om ca 1,6 mkr, räknat från den 1 november 2015. En mer detaljerad sammanställning av status i kostnadsbesparingsprogrammet kommer i övrigt att lämnas i Q3-rapporten.

Cision WireAnnonsbilliga resor