fb


2015-10-14 8:00

Valberedning utsedd i Acando AB

| Mer

Ekonomi Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvode till styrelsen och revisor, samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

· Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando.
· Börje Bengtsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag.
· Ulf Hedlundh på förslag av Svolder AB.
· Börje Bengtsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedning@acando.com eller på adress: Acando AB, Att: Valberedningen, Box 16061, 103 22 Stockholm.
Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2015.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015.

Cision WireAnnonsbilliga resor