fb


2015-10-13 17:51

Vattenfall Eldistribution höjer elnätsavgiften och ökar investeringarna i elnätet

| Mer

Ekonomi Vattenfall Eldistributions elnät med totalt 750 000 elnätskunder i nätområde Syd och 120 000 i nätområde Nord (se bild), omfattar totalt 12 000 mil vilket motsvarar tre varv runt jorden. Företaget har under flera år regelbundet genomfört förbättringar och underhåll i lokalnätet.

Det är dock fortfarande stora skillnader i leveranssäkerhet, inte minst vid en jämförelse av Vattenfall Eldistributions södra respektive norra elnät. Som ett exempel drabbades elnätskunder i norr av tre gånger så många elavbrott som elnätskunderna i söder under 2014. För att kunna intensifiera arbetet med att förbättra elnätet har företaget beslutat om en höjning av elnätsavgiften.

- Vi har underskattat investeringsbehoven i våra elnät. Främst i norra Sverige, men vi ser även fortsatt stora investeringsbehov i vårt södra elnät. De regionala skillnaderna är alltför stora och det behöver vi ändra på. Vi höjer avgiften för att uppfylla kundernas och samhällets förväntningar på god leveranskvalitet, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

För en villakund motsvarar den genomsnittliga höjningen cirka 70 kronor per månad och för en lägenhetskund cirka 20 kronor. För företagskunder varierar höjningen beroende på företagets elanvändning.

- Trots regionala skillnader i investeringsbehov har vi valt att genomföra samma avgiftshöjning för alla kunder. Vi anser att det är en rimlig princip att fördela ut investeringskostnaderna oavsett var man bor i landet. Nu kraftsamlar vi till de områden där behoven är störst, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel. 073-054 8229

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum (http://file://192.168.1.201/private%20Daten/Arbeitsordner/ADMIN/MALLAR/Pressrelease-mall_Juni%202012/www.facebook.com/vattenfallpressrum) Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se (http://www.twitter.com/Vattenfall_Se)

[image]

Vattenfall Eldistributions

elnätsområden

Cision WireAnnonsbilliga resor