fb


2015-10-13 16:36

Statusuppdatering angående Landstinget Dalarna

| Mer

Ekonomi Landstinget Dalarna skriver i ett pressmeddelande 2015-10-12 att man inte planerar en valideringsstudie med SensoDetect AB avseende Bolagets objektiva diagnosstöd till psykiatrin.

SensoDetect anser inte att Bolaget felaktigt använt Landstinget Dalarnas varumärke i den nyligen avslutade nyemissionen. Sedan SensoDetect fick besked i juni från Vuxenpsykiatrin i Mora om att de överväger att ansöka om en valideringsstudie har Bolaget inte hört någonting från Landstinget Dalarna. SensoDetect har nu begärt att få en förklaring till det nyligen fattade beslutet från Landstinget Dalarna.

- Vi hade naturligtvis hoppats på att vuxenpsykiatrin skulle ansöka om en valideringsstudie, men beskedet var inte oväntat. Vår bedömning är fortfarande att SensoDetects metod har validerats med hög sensitivitet och specificitet i forskningsstudier som ännu ej publicerats. Därtill finns redan ett flertal vetenskapliga publikationer. Vi står dock inte och faller med beskedet utan har flera planerade aktiviteter på gång för att få fart på försäljningen, säger SensoDetects VD Martin Terins.

Landstinget Dalarna hade tidigare ett avtal med SensoDetect där Bolagets objektiva diagnosstöd användes inom Vuxenpsykiatrin i Mora. Avtalet ogiltigförklarades efter att ha undertecknats av en obehörig företrädare för Landstinget Dalarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Martin Terins

VD, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 046 - 15 79 04, 070-527 21 10

E-post: martin.terins@sensodetect.com

SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Cision WireAnnonsbilliga resor