fb


2015-10-13 15:06

Net Insights valberedning för 2016 har utsetts

| Mer

Ekonomi


I enlighet med beslut på årsstämman 7 maj 2015 ska ledamöterna i valberedningen
inför årsstämman 2016 utses av de fyra till röstetalets största aktieägarna.
Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest), Lars
Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Marianne Flink (Swedbank
Robur) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har
utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt
eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom
skall valberedningen lämna förslag till principer för utseende av valberedningen
och uppgifter inför årsstämman 2017.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-
post, senast den 15 mars 2016, till valberedningens ordförande Lars Bergkvist:
lars.bergkvist@lannebofonder.se.

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00,
eller via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för
alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-
bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-
konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med
live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva
upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-
, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att
fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights
styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten
skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala
medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm.

För mer information, se netinsight.net


Net Insights valberedning för 2016 har utsetts:
http://hugin.info/130084/R/1958475/713688.pdfThis announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via GlobeNewswire
[HUG#1958475]


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor