fb


2015-10-13 15:00

Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund

| Mer

Ekonomi Heimstaden AB har skrivit avtal avseende förvärv av 157 bostadslägenheter i Lund. Fastigheten, med en totalyta om ca 11 200 kvm, består av 6 byggnader uppförda 2003 respektive 2006.

Heimstaden är glada över bolagets första förvärv i Lund och ser fram emot att fortsätta utveckla beståndet med stort kundfokus samt långsiktigt utöka sitt ägande på orten.

Tillträdet är planerat till 16:e november 2015. Catella Corporate Finance i Malmö har varit säljarens rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Tom Rasmussen                                                Patrik Hall
Investment Manager                                          VD
0706-85 40 81                                                   0705-85 99 56
tom.rasmussen@heimstaden.com                    patrik.hall@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2015 klockan 15.00.

Cision WireAnnonsbilliga resor