fb


2015-06-23 9:26

Tillsätt en smugglingskommission nu

| Mer

Allmänt Alkoholsmugglingen är ett samhällsproblem som i första hand drabbar våra ungdomar. Samtidigt som den bidrar till att finansiera de kriminella nätverkens verksamheter. Det är hög tid att Skåne avlastas. Regeringen behöver ta tag i alkoholpolitikens mörka sida och tillsätta en smugglingskommission.

Att spritsmugglingen är väletablerad har flera myndighetskällor vittnat om under en längre tid. Det rör sig om många miljoner liter alkohol som förs in över Öresundsbron eller via hamnen i Helsingborg varje år. Det fortsätter att vara mycket lönsamt att handla billig alkohol utomlands, föra in och sälja den vidare till någon köpare, som i slutledet ofta är ungdomar. Samtidigt förs det nu nya resonemang i Danmark om att justera alkoholskatten för att återta vad som har tappats till den tyska gränshandeln. Vi kan därför räkna med att trycket på fältarbetare, närpolis och mottagningar kommer att öka till följd.

Som inkörsport är Skåne givetvis extra utsatt, men den illegala handeln finns idag i hela landet och har tagit orimliga proportioner. Detta hotar i sin tur den alkoholpolitik som vill begränsa tillgången till alkohol bland annat genom ålderskontroll och höga priser.

Det är framför allt ungdomar som utgör en målgrupp för denna svarthandel där tillgänglighets- och prisinstrumentet helt har slagits ut. Langning av smuggelsprit har också varit återkommande inslag i mediernas nyhetsbevakning under en lång tid. Häromveckan beskrev kvällspressen i flera artiklar hur den illegala alkoholen tillsammans med andra droger erbjuds unga på nätet, till exempel via Instagram. Vuxenvärlden utmanas av organiserad smuggling och langning där vodkabilar och levererar på beställning direkt hem till dörren.

I Skåne har det i flera år funnits tydliga kopplingar mellan smuggling och den organiserade brottsligheten. Regionala polisiära åtgärder som Operation Alfred eller Operation Olivia har syftat till att med olika insatser över längre tid störa och bekämpa de kriminella nätverkens verksamheter, bland annat genom tillslag mot krogar och närbutiker. Omfattande beslag av illegal alkohol och tobak men även vapen och narkotika har utgjort synbara resultat. Nu visar Polisens lägesrapport om den organiserade brottsligheten att alkoholsmugglingen omsätter mycket stora summor och punktskattebrotten är särskilt lönsamt för de kriminella nätverken att ägna sig åt. Inte minst med hänsyn till den relativt lindriga påföljden. I rapporten beskrivs hur en organiserad smugglingstransport kan ge uppemot tio miljoner kronor och varorna är lätta att omsätta.
Den storskaliga spritsmugglingen var inte någon prioriterad fråga för den förra regeringen. Det är hög tid att inse ett problem som existerar i samhället och som utsätter de mest sårbara grupperna. Vi måste akut återta kontrollen och bryta den kriminella kultur som etablerat sig runt alkoholdrycker. Regeringen med justitieministern i spetsen bör därför tillsätta en smugglingskommission för att ta fram en heltäckande bild och samtidigt lyfta den börda som smugglingsproblematiken innebär för Skåneregionen.

Jenny Önnevik (S)
Kommunstyrelsens ordförande Bromölla
Lena Wallenteim (S)
Kommunstyrelsens ordförande Hässleholm
Johan Andersson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Eslöv
Katarina Honoré (S)
KSAU Kristianstad
Carina Nilsson (S)
Kommunalråd Socialtjänsten Malmö
Marika Bjerstedt Hansen (S)
Kommunstyrelsens ordförande Osby
Karl-Erik Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn
Anders Bengtsson (S)
Vice ordförande Socialutskottet Östra GöingeAnnonsbilliga resor