fb


2015-06-03 9:40

Intern (s)trid om Regeringens tobaksförslag

| Mer

Allmänt Regerings senaste initiativ för att minska rökningen i Sverige får nu skarp kritik från de egna leden. Såväl fackförbundet Pappers som tunga socialdemokrater ifrågasätter nu Regeringens förslag som man menar kommer att slå hårt mot industrin och de svenska jobben.

- Vi måste ha exporten och de svenska jobben i åtanke i den här frågan, säger riksdagsledamoten Raimo Pärssinen (s), ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Webfinanser har tidigare berättat om det omtvistade förslaget att införa neutrala och varumärkesfria tobaksförpackningar i Sverige. Regeringens särskilde utredare, Göran Lundahl, lämnade tidigare i år över ett delbetänkande gällande förslag på förändringar i lagstiftningen till följd av EU:s nyligen reviderade tobaksproduktdirektiv från 2014. Avsikten är att tobaksprodukter och tobakskonsumtion ska framstå som mindre attraktivt. Folkhälsominister Gabriel Wikström presenterade ett par veckor senare ytterligare förslag på skärpta åtgärder. Med den uttalade ambitionen att göra Sverige till ett föregångsland i arbetet mot tobak aviserade Wikström lagändringar för rökning på allmän plats, exponeringsförbud av tobaksprodukter i handeln samt neutrala förpackningar. Den sistnämnda åtgärden har stött på stark kritik då många menar att det i en förlängning kan hota svenska jobb inom pappersindustrin - utan att man idag vet vilka eventuella positiva effekter förslaget kan medföra. Nu sällar sig även socialdemokrater till den kritiska skaran.

- Alla vet att tobak är farligt och det ska vi naturligtvis fortsätta att upplysa om, men jag kan inte acceptera att den svenska pappersindustrin tar smällen och monteras ned, säger Raimo Pärssinen som också varnar för konsekvenserna.

- Jag har själv jobbat som operatör på Iggesund och vet att vi i Sverige är världsledande inom detta segment. Skulle tillverkningen hamna i lågprisländer som inte kan svara för lika högkvalitativa produkter innebär det också att man underlättar för plagiat, förfalskningar och därigenom föreligger en risk för ökad smuggling.

Raimo Pärssinen får medhåll av såväl partikollegor som fackförbundet pappers. Patrik Lundqvist (s), ledamot i Skatteutskottet och även han riksdagsledamot i Gävleborgs län:

- Jag tycker inte att detta låter genomtänkt. Regeringen måste även ha den svenska exporten och jobben i åtanke, säger Patrik Lundqvist.

Jennie Söderman, ordförande för Pappers södra Norrland, avdelning 31:

- Ta Iggesund som ett exempel som har 1400 anställda. Naturligtvis är vi oroade för framtiden och ställer oss frågan hur man ska säkerställa deras anställningar.

Mikael Löthstam (s), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall ser gärna att representanter från regeringen kommer på studiebesök:

- Naturligtvis välkomnar vi statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg till vår region så att de med egna ögon kan få se hur avancerad vår pappers- och kartongindustri är. Den behövs inom flera områden och det skulle vara väldigt olyckligt om den skulle bli lidande.

Detta är ett studiebesök som även välkomnas av Raimo Pärssinen.Annonsbilliga resor