fb


2015-05-12 21:05

"Neutrala förpackningar hotar svenska jobb"

| Mer

Allmänt Regeringen har aviserat att man har för avsikt att utreda skarpare åtgärder mot bruket av tobak. Neutrala förpackningar är ett av förslagen från folkhälsominister Gabriel Wikström - ett förslag som nu möter kraftfull kritik från såväl facket som industrin:

- Vi följer frågan, och noterar risken för den ökning av förfalskningar och smuggling som förväntas följa av en sådan förändring, säger Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör på Holmen.

Australien införde som första land i världen 2012 standardiserade cigarettpaket. Sedan dess har flera andra länder gått i samma riktning. Såväl Frankrikes som Storbritanniens respektive parlament röstade tidigare i år igenom lagförslag som gör att tobaksförpackningar från och med 2016 inte får bära märkesnamn eller logotyper. Samtliga cigaretter kommer således att säljas i identiska och neutrala förpackningar med namnet och cigarettypen tryckta i diskret typsnitt. På förpackningarna kommer man också att trycka bilder som visar de skadliga konsekvenserna av rökning. Även i Norge har politiska röster höjts för införandet av neutrala förpackningar som i så fall även skulle innefatta snus.

- Jag trodde först att det var ett dåligt skämt och för oss är detta en utopisk fråga. Som konsument vill man veta vad emballaget innehåller. Är det ordentligt och professionellt förpackat så är det i sig en kvalitetssäkring, säger Mikael Lilja, förste vice ordförande i fackförbundet Pappers.

Att den svenska regeringen och folkhälsominister Gabriel Wikström nu vill utreda frågan om det dels är juridiskt möjligt, dels en åtgärd som skulle bidra till minskad rökning stöter inte oväntat på patrull. Näringslivet menar att detta hotar svenska jobb och fackförbundet Pappers menar att det kan framtvinga en sämre produkt.

- I min värld finns inte en sådan här lagstiftning. Skulle regeringen tvinga fram en sämre produkt som dessutom skulle kunna vara miljöfarlig? Spelar emballaget inte någon roll så kan det ju lika gärna innehålla miljöfarlig plast och tillverkas i lågprisländer där produktionen inte håller svensk standard, säger Mikael Lilja, förste vice ordförande i fackförbundet Pappers.

Statsminister Stefan Löfven sa i valrörelsen att han vill skapa 25 000 nya jobb inom skogsnäringen - bland annat inom pappersmassaindustrin. Vilka effekter skulle neutrala paket få för det vallöftet?

- Visst får det negativa konsekvenser som kan hota svenska jobb. Svensk pappersindustri står för högkvalitativa produkter och det vill vi gärna göra i framtiden också. Jag tror inte att en sådan här lagstiftning kan bli verklighet. Den är helt orimlig, menar Mikael Lilja.

Kritikerna bakom förslaget menar dessutom att neutrala förpackningar kan leda till ökad smuggling. En rapport signerad revisions- och rådgivningsföretaget KPMG från 2014 menar att pilotlandet Australien drabbats hårt; sedan införandet 2012 har handeln med illegal tobak nått den högsta nivån på sju år och ökat 25 procent.Annonsbilliga resor