fb


2015-03-06 12:44

Indraget anslag hotar IFS

| Mer

Allmänt Stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, kan tvingas att lägga ner den verksamhet man har bedrivit sedan 1996 för att understödja personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag i Sverige.

Bakgrunden är att Tillväxtverket i kommande budget skär ner driftsbidraget med cirka 40 procent vilket omöjliggör att upprätthålla den administrativa enheten.

- För snart tjugo år sedan förutsåg vi hur viktigt invandrares företagande skulle bli för svenskt näringsliv. Vi hade rätt. Idag, då både invandringen och globaliseringen mer än tredubblats sedan IFS bildades, verkar det som att Tillväxtverket inte förstår dessa utmaningar och möjligheter. Beslutet om en sänkning av driftsbidraget hos den enda vedertagna aktören på området leder till stora negativa konsekvenser, säger Rafael Bermejo, IFS:s grundare och ordförande.

Stiftelsen IFS grundades 1996, med stöd av tunga näringslivsaktörer och representanter från dåvarande regering, för att jämna ut spelplanen för alla Sveriges företagare. IFS har under åren hjälpt till att starta cirka 20 000 företag som drivs och leds av personer med utländsk bakgrund. I Sverige finns det idag cirka 90 000 företagare med utländsk bakgrund som sysselsätter närmare 350 000 människor. Varje år delar Kung Carl XVI Gustaf ut stiftelsens pris till Årets Nybyggare på Stockholm Slott och är även prisets beskyddare.

- Det stämmer att vi nu mottagit det formella beslutet av Tillväxtverket.

Driftsbidraget har varit en förutsättning för oss att kunna hålla den dagliga kontakten med målgruppen och ta fram idéer och förslag på vilka stöd som behövs för att fler företag inom den här målgruppen ska skapas. Min förhoppning är naturligtvis att detta inte är ett politiskt beslut och att det politiska ledarskapet i regeringen värdesätter vårt arbete under de senaste 20 åren och ser över beslutet. Även om beslutet är formellt så kan det ha grundats på misstag och missförstånd. Stiftelsen IFS behövs och är en viktig kraft för det svenska näringslivet, säger Maroun Aoun, vd stiftelsen IFS.Annonsbilliga resor