fb


2014-12-12 14:55

Hetaste jobbtitlarna 2015

| Mer

Ekonomi Roller är inte längre vad de en gång var. Stuprörens tid är förbi och det är samarbete som gäller för dagens framgångsrika organisationer. I grunden beror förändringen på digitaliseringen - en strukturomvandling så stor att det kan kallas paradigmskifte. Det gör vissa roller överflödiga medan behovet av nya kompetenser aldrig har varit så stort som nu.

- Omvärlden förändras och konsumenternas beteendemönster ändras. Organisationer behöver anpassa sig efter de nya förutsättningarna och nyckeln i det kan vara en ny organisationsstruktur med helt nya roller och titlar, säger Lotta Fredrikson, vd Hammer & Hanborg.

Hammer & Hanborg genomför varje år undersökningarna Kommunikatören och Nordic Executive Survey som visar trender och tendenser inom kommunikation och organisation. Det är inte bara kommunikatörer som berörs. Organisationer måste struktureras på andra sätt än tidigare. I dag leder inte silos och stuprörstänk till framgång - det är samarbete som är nyckelordet. Samarbete både internt och med kunderna/marknaden.

- Det handlar inte om en titeltrend, det är mycket större än så. Nya titlar visar en viljeriktning, en ambitionsnivå att förändras efter de förändrade förutsättningarna. Det händer just nu och utvecklingen går inte att stoppa, säger Lotta Fredrikson.

Ett urval av nya titlar och dess ansvarsområde:

Co-creation developer

– Att produktutveckla tillsammans med kunder och ha örat mot marken för att öppna upp samarbeten är dagens och framtidens sätt att arbeta.

Why Director

– Questions Not Answers – Framgången för framtidens ledare hänger på förmågan att ställa rätt frågor, frågor som leder utvecklingen framåt vilka bygger på reflektion och insikt.

Gamification specialist

– Att motivera köp, göra en påverkan eller beteendeförändring genom belöningssystem kopplat till ett kommunikativt budskap är specialistens roll.

Data Artist

– Vi går mot ett rörligt och interaktivt bildsamhälle, Big Data är universum - rollen beskriver en specialist på att visualisera fakta.

Expectation Analyst

– Att involvera och utveckla utifrån förväntan och lyssna in kunderna och erbjuda det de vill ha. ”Great merketers will be replaced by great marketplace managers”

Software Agent

– I dag digitaliseras arbetsuppgifter och det krävs en roll som är en kombination av en ”human” och en digital resurs. Man förmedlar inte människor utan på konsultativt sätt råder organisationen kring vilken teknik de behöver.

Customer Interaction Manager

– Konsumenters krav på kommunikation ligger på individuella budskap och man förväntar sig att få interagera och vara en del av en produktutveckling .” Jag vill inte att ni ska sälja det ni vill producera - jag vill att ni producerar det jag vill köpa” är något en CIM säkerställer.

Story Architect

– Det handlar om att bygga från grunden och sedan uppåt. Skapa förståelse för ett varumärke eller en tjänst och sätta den i ett sammanhang så det känns förtroendefullt.

Digital Lobbying Strategist

– Att påverka genom digitala kanaler och sociala medier är en konst. Att tillvarata alla möjligheter som digitala kanaler har att erbjuda är vad en DLS gör.

Culture Catalyst

– Organisationens kultur blir allt viktigare – både som konkurrensmedel men också för att attrahera rätt medarbetare. Internkommunikation, värdegrund och vision är grundpelare och CC är samordnaren.

Innovation Officer

– Focus on growth - att använda olika tekniker som digitaliseringen innebär och använda dessa för att utveckla. Att ta tillvara på digitala möjligheter för innovation och samverkan över gränser för att hitta innovativa lösningar är det en IO gör.

Chief Listening Officer

– Inom kommunikation anses extroverta personer vara de mest framgångsrika men i dag är det interaktion som gäller och därför är det viktigt att lyssna in omvärlden.

Director of Audience

– Att vara samspelt med omvärlden, att känna sina kunder och ha förmågan att använda rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tid – det är essensen i denna roll.

Läs mer:

http://hammerhanborg.com/for-kunder/get-digital-by...

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lotta Fredrikson, CCEO | 0704 61 65 89 63 | lotta.fredrikson@hammerhanborg.com

Elisabeth von Sydow, Why Director | 0709 52 74 75 | elisabeth.vonsydow@hammerhanborg.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor