fb


2014-10-14 4:10

Insamlingsansvaret flyttas trots fungerande struktur

| Mer

Ekonomi

I dagarna har den nya regeringen presenterat sina satsningar och prioriteringar i form av en regeringsförklaring. En viktig, men beklaglig signal, är att insamlingsansvaret blir kommunalt. Det finns större utmaningar för politiken att ta sig an, exempelvis direkttilldelning av avtal till kommunala bolag, som strider mot LOU, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har arbetat mot denna utveckling eftersom återvinningen från såväl hushåll som verksamheter har så gott som alltid hanterats av det privata näringslivet. Näringslivet har i sin tur investerat kraftigt i både insamlingssystem och infrastruktur för sortering och hantering av återvinningsmaterial. Uppfattningen är att det finns andra utmaningar för politiken att ta sig an - exempelvis direkttilldelning av avtal till kommunala bolag som strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling.

-  Vårt Miljö- och renhållningsforum som består av medlemsföretag, har tillsammans med några tjänstemän arbetat hårt för att få behålla producentansvaret. Producentansvaret har fungerat väl, och kommunerna har haft tillsynsansvar, Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.


-  Nya regeringen gör en 180-graderssväng och det är bara att beklaga. Systemet har fungerat förhållandevis väl. Den kommunala sektorn har däremot överinvesterat i avfallsförbränningen och har knappast rätt drivkraft för att öka återvinningen, säger Jan Göransson, ordförande i Miljö- och renhållningsforumet hos Sveriges Åkeriföretag.


-  Direkttilldelningar av avtal i strid med LOU är fortfarande ett stort och olöst problem som hämmar utvecklingen i avfalls- och återvinningsbranschen. Det är anmärkningsvärt att inget hänt, och borde vara regeringens fokus för att komma tillrätta med osund uppdragstilldelning, säger Svanström.


-  Renhållningsuppdrag tilldelas direkt till hel- eller delägda kommunala företag på ett sätt som sätter den öppna marknaden ur spel. Vi undrar om det finns någon politisk vilja att komma tillrätta med den osunda konkurrensen som kommunala renhållningsbolag ägnar sig åt, avslutar Jan Göransson Sveriges Åkeriföretags Rådsforum Miljö och renhållning.


Kontakt:
Jan Göransson, Sita
samt ordförande Rådsforum Miljö och renhållning, Sveriges Åkeriföretag
0431-44 40 13


Erika Svanström
Samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag
erika.svanstrom@akeri.se
072-206 89 94


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor