fb


2014-09-11 14:46

Stavsnäs expansion – en politisk jävsituation med ICA i centrum

| Mer

Allmänt Stavsnäs i Värmdö utanför Stockholm ska växa. En ny vinterhamn samt 180 bostadsenheter
är två av flera framtida projekt som förväntas öka handeln i området. Mitt i beslutsprocessen sitter Samhällsplaneringnämndens ordförande Peter Frej (m) – tillika lokal ICA-handlare och i dagsläget helt utan konkurrens.

- Det är naturligtvis inte bra att den största konkurrenten till ICA i Stavsnäs är en annan
ICA som dessutom ägs av samma person. Vi måste främja konkurrensen, säger Jan
Dolk (kd) till Webfinanser.

Stavsnäs vinterhamn är den viktigaste knutpunkten mellan fastlandet och skärgårdsöar som
Sandhamn, Runmarö, Harö och Eknö. Det finns en väl utbyggd kollektivtrafik både till lands
och till sjöss och varje år passeras hamnen av cirka 300 000 passagerare. Det har under flera
år riktats skarp kritik gällande ett underutvecklat handelsutbud och service och nu ska en
utbyggnad av såväl området som faciliteter bli verklighet.

Beträffande dagligvaruhandel är ICA i dagsläget det enda alternativet och Stavsnäshallen ägs
alltså av Peter Frej som i egenskap av Samhällsplaneringsnämndens ordförande behandlar
ärenden som rör nyetableringar i Stavsnäs. En situation som skapar jäv, menar Jan Dolk,

- I min värld kallas detta för kartellbildning och sådant måste i alla lägen motverkas,
säger Jan Dolk.

Peter Frej har själv anmält jäv i de frågor där hans position som ICA-handlare skulle kunna
påverka beslutsprocessen, men menar samtidigt att det inte finns utrymme för ytterligare en
dagligvaruhandel i området:

- Jag är absolut för mångfald, men man kanske inte ska leva i villfarelsen att det alla
gånger kan innebära priskonkurrens. Gällande Stavsnäs är jag säker på att det inte
finns utrymme för två butiker, säger Peter Frej.

Tre kilometer från Stavsnäshallen ligger ICA Nära Djurö som också den ägs av Peter Frej.

Tillsammans omsatte butikerna närmare 63 miljoner kronor under 2013 och har 25 anställda. Magnus Danielsson (s), vice ordförande i Samhällsplaneringsnämndens vice
ordförande:

- Detaljplanen kan ju inte styra vilken typ av handel, utan endast säkerställa handel.

Socialdemokraterna på Värmdö ser dock gärna ett större utbud av dagligvaruhandel.

Magnus Danielsson får medhåll av Jan Dolk (kd):

- Sammanfattningsvis finns det ett ICA i Stavsnäs vars närmaste konkurrent tre
kilometer längre bort ägs av samma person. Sedan får vi inte bortse från att det finns
ett ICA Kvantum i Mölnvik också. Konsumenterna i Stavsnäs måste få andra alternativ
i framtiden.Annonsbilliga resor