fb


2014-09-05 14:19

Intressant höst väntar Dome Energy

| Mer

Börs Dome Energy är ett olje- och gasbolag listat på First North. Bolaget är verksamt i USA och har som affärside att köpa upp äldre fält och utveckla dem. Bolagets produktion väntas öka markant under hösten efter att bolaget förvärvat två större bolag inom olje- och gassektorn.Fram till den sista juni i år producerade bolaget 214 fat per dag under kvartal 2 i år. Den 1:a juli tog man över olje- och gasfyndigheterna från företaget Vistatex som man förvärvade tidigare i år till en EBITDA-multipel av 3,5*. Under juli nådde man en produktion om 1250 fat per dag. Vidare har Dome förvärvat bolaget Range Ventures som idag producera drygt 200 fat per dag. Dome har som mål att komma upp i en produktion om 2000 fat per dag inom ett år på de nya fälten. Fullt utvecklat kommer de nya fälten att komma upp i en produktion om 5000 fat per dag.

Den 3 september höll VD Pål Mörch en presentation för investerare i Stockholm. Här kommer en sammanfattning.

Kassaflöde och produktionmål

Bolaget har redan idag ett positivt kassaflöde som överstiger 1MUSD per månad baserat på en produktion om 1250 fat per dag. Detta motsvarar runt 84MSEK per år.

VD anser att målet att nå 2000 fat i produktion per dag är ett mycket försiktigt mål.VD säger även att Dome kommer nå upp till en produktion om 5000 fat med egna medel.

Utdelningsplaner

Dome planerar att börja dela ut pengar till sina aktieägare nästa år. Bolagsstämman under våren 2015 kommer att föreslås kvartalsvis utdelning med början 2015. VD själv är största ägare i bolaget tillsammans med styrelseledamot Kristian Lundkvist. Insiders har varit väldigt flitiga med insiderköp senaste halvåret.

Produktionsplaner

Dome Energy har idag 4 olika produktionsenheter.

Från och med 1:a oktober tillkommer det förvärvade bolaget Range Resources tillgångar i Wyoming. Nedan listas produktionsplanerna för hösten:

1. Rositafältet i Texas (Vistatex)

Dome har hittat en zon som är identisk med en 1400 m djupare producerande zon. Den producerande zonen producerade 1500 fat oljeekvivalenter om dagen 2007 när produktionen startade.

Baserat på omkringliggande brunnar är bedömningen att den kan ge mellan 660 och 1300 fat per dag i initial produktion.Arbetet kommer att kosta 475000 USD och inleds inom c:a 6 veckor. Själva jobbet tar 5-6 dagar. Det ger Dome Energy möjlighet att dubbla produktionen i ett slag. Produktionen i brunnen kommer visserligen att falla med 60-70% under första året men kommer att ha en mycket stor effekt på företagets kassaflöde.

2. Orangefield.

På Orangefield ska man borra 3-12 brunnar. De tre första är helt bestämda.Utfallet av borrningarna bestämmer om man går vidare med de övriga 9. Man inleder med tre borrningar på tidigare ej utvecklade områden snart. Man tror på stor chans att hitta olja och på att nå en initial produktion av 80-100 fat per brunn.

3. Concord Dome

Här kommer man borra minst två brunnar.De gamla brunnarna på dessa platser har förut bara producerat från den lägsta zonen och aldrig från högre zoner så man kommer att borra nya brunnar bredvid de gamla. Borrningarna startar i Q4.

4. KYTX.

Här pågår redan nu ett program av 14 brunnar som inte tidigare producerat.

5. Wyoming (Ranges område)

Från och med Q4 kommer man att vara ägare till tillgångarna vid Bighorn och Wind River i Wyoming. Här kommer det att vara utveckling från dag 1.Man planerar ett borrprogram på 20 brunnar med start i Q4.Brunnarna anses vara lågrisk med hög "success rate"

Värdering

Efter förvärvet av Range Ventures kommer bolaget att ha ett Enterprise Value på ca 615MSEK inklusive nettoskuld vid en kurs på 11,5 kr. Vid en produktion om 2000 fat per dag nästa år kommer Dome att ha intäkter på ca 240 MSEK. Vinsten efter skatt kommer hamna på ca 50MSEK. Samtidigt kommer nettoskulden minskat till 190MSEK från 225MSEK idag. Enterprise Value hamna då på 580MSEK. Då kommer även företaget dela ut pengar låt oss säga 1kr per aktie. Detta ger en direktavkastning på 8,7%. Pe-talet hamnar då på ca 11,6. Når man exempelvis 3000 fat per dag nästa år får vi ett resultat efter skatt på ca 100MSEK. Då är pe-talet nere på 5,8, vilket är väldigt lågt och inte alls någon omöjlighet. Lägg därtill möjligheten att Dome Energy kommer upp till målet om en produktion om 5000 fat per dag 2016 och ökar utdelning.Med tanke på den stora framtida utdelningarna och potentialen att uppnå ännu högre produktion följande år är Dome Energy ett bra långsiktigt köp.Annonsbilliga resor