fb


2014-08-28 9:13

Nya krav på utredning av smuggling av alkohol och tobak

| Mer

Allmänt I ett gemensamt utspel i Webfinanser i våras krävde oppositionens skattepolitiska talespersoner, Leif Jakobsson (s), Mats Pertoft (mp) och Jacob Johnson (v), en utredning efter valet 2014 gällande smuggling av alkohol och tobak. I artikeln menade bland andra Leif Jakobsson att det är dags för översyn som följer upp den alkoholinförselutredning som den
dåvarande regeringen tillsatte 2004. Nu sällar sig även oppositionspartiernas rättspolitiska
talespersoner till skaran politiker som kräver krafttag mot smugglingen.

- Naturligtvis måste en utredning tillsättas efter valet i september. Jag har själv nyligen besökt tullen i Malmö och med egna ögon bevittnat problematiken tullpersonalen vid gränsen står inför. Situationen är såväl kritisk som ohållbar, säger Morgan Johansson (s), ordförande i justitieutskottet och med ett förflutet som folkhälsominister åren 2002-2006.

I egenskap av socialdemokraternas rättspolitiske talesperson belyser Morgan Johansson problematiken och den illegala införselns effekter ur flera perspektiv:

- Framförallt måste vi ge tullen såväl ökade befogenheter som en större personalstyrka. Som det är idag skulle tull och polis kunna göra större beslag, men filtret har för stora hål. Jag ser väldigt starka kopplingar till den organiserade brottsligheten och vår vision är att göra det så pass svårt för kriminella ligor att de inte finner det lönt att ens försöka sig ta sig över gränsen med illegal last. Bland annat vill vi ge tullens personal befogenhet att kräva
identitetshandlingar på de personer man tar in i tullsyfte för att på ett tidigt skede kunna lämna över uppgifterna till polisens underrättelseverksamhet.

Under sommaren visar Tullverkets senaste halvårssiffror att beslagen av sprit, öl och vin har ökat kraftigt jämfört med samma period för ett år sedan. Beslagen av cigaretter ökar dramatiskt från drygt 13 miljoner till nästan 33 miljoner svartcigaretter under samma period.

Miljöpartiets rättspolitiska talesperson, Maria Ferm, säger: - Krafttag gentemot smuggling är naturligtvis en viktig fråga för oss, men jag skulle vilja sätta mig in i frågan ytterligare innan jag kan leverera konkreta förslag. Mats Pertoft har tidigare krävt en utredning och det är partiets linje.

Tullverkets generaltulldirektör, Therese Mattsson, har tidigare i media aviserat att den planerade personalminskningen i form av naturliga avgångar under kommande två år kommer att överstiga 200 personer, vilket i sig kan komma att avspegla sig i Tullverkets beslagsstatistik. Det finns idag, enligt bland annat Tullfacket, inte tillräckligt med bemanning vid gränsskyddskontrollerna vilket oroar flera experter på området. Detta är ett problem som oroar Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, Lena Olsson:

- Naturligtvis ser jag pensionsavgångarna som ett stort problem som blir ännu större om det inte finns resurser att nyanställa. Vi vill dels skjuta till extra pengar för att säkra att Tullverket får den personal som så väl behövs, dels tillsätta en utredning så snart som möjligt, säger Lena Olsson till Webfinanser.

Den utredning som oppositionens talespersoner med insyn i frågan efterlyser omfattar en
översyn när det gäller den illegala införseln av tobak och alkohol, hur omfattande tappet till
gränshandeln är och hur den organiserade brottsligheten runt dessa varor ser ut samt vilka
verkningsfulla verktyg som kan komma att behövas.Annonsbilliga resor