fb


2014-06-24 10:41

ICAs dagvattenrening i Alingsås ses över

| Mer

Företag Situationen kring dagvattenreningen i området kring ICA Maxi Stormarknad och köpcentret Vimpeln i Alingsås får ett politiskt efterspel. Nu ska rutiner och resurser ses över.

- Självklart måste kvalitetssäkra. Det handlar om framtiden och samhällets bästa, säger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Björn Leivik (m).

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 25 augusti och då kommer frågan att tas upp.

Webfinanser har tidigare berättat om hur bland andra Naturskyddsföreningen kritiserat dagvattenreningen i området där köpcentret Vimpeln slog upp portarna 27 mars tidigare i år. ICA Maxi Stormarknad finns redan etablerat i området som rymmer 1000 parkeringsplatser. Naturskyddsföreningen menar att befintlig dagvattenrening inte håller måttet; för att säkerställa området som i framtiden kommer ha 130 sjönära bostäder och två badplatser efterlyser man bland annat partikelsedimenteringsbassänger. I synnerhet då sjön Gerdsken leder till sjön Mjörn via Lillån som är en påtänkt vattentäkt

- De här uppgifterna gör naturligtvis att vi måste titta närmare på hur bra skyddet i själva verket är. Är det inte fullgott så är det upp till exploatören att åtgärda tills så är fallet, säger Björn Leivik.

Frågan sträcker sig över blockgränsen och flera ledamöter välkomnar en grundlig översyn:

- När vi godkände detaljplanen kändes det tryggt och säkert. När är jag emellertid av uppfattningen att vi måste göra en grundlig utredning och jag kommer ta upp frågan nästa gång Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i augusti; hur säkerställer vi att dagvattenreningen i området är tillräcklig och vilka garantier kan vi få för framtiden, säger Emma Liljewall (mp).

Alingsås kommun har ännu inte besiktigat den befintliga dagvattenreningen och hänvisar tillbrister i såväl rutiner som resurser.

- Olyckligtvis har vi inte kunnat kvalitetssäkra produkten. Om den nu brister så måste exploatören bygga om, har Lena Braf, miljöskyddsinspektör på Alingsås kommun, tidigare sagt till Webfinanser.

Enligt personer med god insyn i frågan skulle en justering av dagvattenrengöringen kosta drygt en miljon kronor. En kostnad som skulle drabba Ica Maxi Stormarknad och Vimpeln ägare, Claes och Ulf Melin.Annonsbilliga resor