fb


2014-06-12 14:36

Skarp kritik mot ICAs och Vimpelns dagvattenrening

| Mer

Företag Dagvattenreningen vid Vimpeln och ICA Maxi Stormarknad i Alingsås håller inte måttet. Det menar experter och nu riskerar exploatörerna att tvingas bygga om anläggningen för miljonbelopp för att säkra vattenkvalitén i sjön Gerdsken.

- Olyckligtvis saknas det både rutiner och resurser för kommunen att kunna kvalitetssäkra produkten. Om den nu brister så måste emellertid exploatören bygga om, säger Lena Braf, miljöskyddsinspektör på Alingsås kommun, till Webfinanser.

I samband med uppförandet av köpcentret Vimpeln strax utanför Alingsås utökades parkeringsytorna till det dubbla. I dag hyser området cirka 1000 parkeringsplatser.

ICA Maxi Stormarknad, som drar 2,3 miljoner kunder per år, fanns på området sedan
tidigare. Ägarna, Claes och Ulf Melin, driver även Vimpeln som invigdes 27 mars tidigare i år och som enbart första dagen lockade 60 000 besökare.

Det höjdes tidigt röster för att exploatören skulle ombesörja en bra dagvattenrening för att värna om minimala utsläpp i sjön Gerdsken. En av dem intresserade sig initialt är Stefan Bydén, miljökonsult och styrelseledamot i Naturskyddsföreningen;

- Vi sa redan från början att det skulle krävas partikelsedimentering. Med andra ord en sedimenteringsbassäng som samlar upp större mängder av det

miljöfarliga avfallet som blir resultatet av en så kraftig trafik som handeln vid ICA Maxi Stormarknad och Vimpeln innebär. De oljeavskiljare som installerats anser jag inte vara tillräckliga.

Stefan Bydéns oro grundar sig i att Gerdsken leder till sjön Mjörn via Lillån som är en påtänkt vattentäkt samt att området kring Vimpeln snart får bostäder; planen är att 2015 påbörja bygget av 130 sjönära lägenheter och i anslutning till dessa finns två badplatser. Om en olycka skulle inträffa på parkeringsområdet intill ICA Maxi Stormarknad och Vimpeln skulle detta kunna få allvarliga konsekvenser;

- Om två fordon kolliderar på parkeringsplatsen i samband med regn eller om en lastbil drabbas av kraftigt oljeläckage kan det få riktigt ett riktigt otäckt efterspel.

Den dagvattenrening som finns idag tar den första smällen, men resten rinner rakt ut i Gerdsken och det är oacceptabelt säger, Stefan Bydén.Lena Braf förstår kritiken:

- Hade detta legat inom ett Natura 2000-område skulle vi per automatik ha varit hårdare i vår kravspecifikation. Med tanke på att det nu ska byggas bostäder och att badplatserna kommer att locka fler människor kan man nu i efterhand tycka att vi borde ha begärt mer. Det utförda arbetet är emellertid inte kontrollerat och finns det brister och risker så måste naturligtvis exploatören se över dessa.Torab Konsult ansvarade för projektledningen av dagvattenreningen och menar å sin sida att det aldrig funnits några direkta direktiv från kommunens sida. Något som man upplevt frustrerande:

- Vi frågade kommunen vilka krav man hade på dagvattenreningen, men fick inga svar. Det var en enkelriktad kommunikation. Vi fick helt enkelt redovisa vad vi tänkte göra för arbeten, utföra på eget bevåg och där är vi nu. Som jag ser det har vi följt gängse riktlinjer, men naturligtvis har den ytterst knappa informationen skapat en osäkerhet, säger projektledaren, Tore Gustafsson som även ska ansvara för uppförandet av lägenhetsområdet.

Enligt personer med god insyn i frågan skulle en justering av dagvattenrengöringen kosta drygt en miljon kronor. En kostnad som skulle drabba Ica Maxi Stormarknad och Vimpeln ägare, Claes och Ulf Melin. Stefan Bydén välkomnar nu en grundlig översyn:

- Egentligen är det lite märkligt att man inte tänkte efter före. Nu går det i och för sig att åtgärda i efterhand i samband med att lägenheterna byggs. Enligt min mening är en sedimenteringsbassäng tillsammans med andra förhållandevis enkla åtgärder en väldigt billig försäkring gentemot framtida generation. Det hoppas jag att man förstår och tar på yttersta allvar, säger Stefan Bydén.Annonsbilliga resor