fb


2014-05-22 8:16

Oppositionen överens om ny smugglingsutredning efter valet

| Mer

Politik Den rödgröna oppositionen går nu till skarpt angrepp mot regeringen och finansminister Anders Borg gällande de aviserade alkoholskattehöjningarna och bristen på en fungerande politik mot illegal införsel av alkohol. Baklängesräkning utan eftertanke, lyder domen.

- Vi måste gå till botten med vad en höjning av alkoholskatten leder till. Vi skulle behöva en rejäl översyn av skatterna, men också smugglingstrycket. Det är dags för en utredning 2.0, menar Leif Jakobsson, skattepolitisk talesperson för Socialdemokraterna och han backas upp av Mats Pertoft (mp) och Jacob Johnson (v).

Det gemensamma angreppet kommer knappt två veckor före den interpellation som Leif Jakobsson har begärt i riksdagen angående Anders Borgs och finansdepartementets kritiserade skatteinkomstberäkningar. Även det oberoende organet Regelrådet, som tillsätts av regeringen, har ifrågasatt finansministerns skatteförslag på grund av att det innehåller alltför stora brister.

- Kent Härstedt och Socialdemokraterna utredde frågan kring alkohol och införsel 2005. Det har gått snart tio år och det har hänt mycket på alla plan. Vi behöver en ny översyn. Sett ur ett skattekonomiskt perspektiv är det helt klart att regeringen har räknat baklänges och jag som bor i Malmö vet hur verkligheten ser ut; tullen gör ett beslag och blir upptagna av administration samtidigt som andra laster med illegal alkohol bara kör förbi, säger Leif Jakobsson.

Leif Jakobsson får medhåll av Mats Pertoft, skattepolitiks talesperson för (mp):

- Det här har aldrig varit en moderat fråga och det har aldrig funnits önskemål om begränsningar från deras sida. Alkoholskatten är en komplex fråga som kräver professionell översyn och kompetens. Skatten måste kalibreras med risken för alkoholsmuggling och vice versa. Därför välkomnar jag en utredning, säger Mats Pertoft.

Alkoholskatterna höjdes med sju procent i januari. När finansminister Anders Borg och regeringen några månader senare presenterade sin vårbudget aviserades en ny höjning av alkoholskatten tillsammans med en tobaksskattehöjning. Underlaget till förslaget fick skarp kritik från forskare vid HUI, Handelns utredningsinstitut, som menade att regeringen räknat fel avseende skatteintäkterna på närmare en kvarts miljard kronor. Anders Borg fick även intern kritik inom alliansen där Centerpartiet har menat att en höjd skatt riskerar att öka smugglingen ytterligare, något som inte är bra ur ett rättspolitiskt perspektiv. Jakob Johnson skattepolitisk talesperson för (v) välkomnar det rödgröna kravet på en utredning efter valet:

- Naturligtvis gör jag det med tanke på att vi måste få bukt med den illegala införseln. Bland annat vill vi gärna se över tullverksamheten och har i vår budget anslagit extra pengar åt den, säger Jacob Johnson.

De senaste åren har tullen och polisen vittnat om ökad illegal införsel av alkohol. Beslagen har ökat samtidigt som antalet ”vodkabilar” på våra gator blivit fler, enligt myndigheterna. Enligt internationella jämförelser tillhör Sverige de länder i Europa som har störst andel illegal eller oregistrerad alkohol. Sverige hamnar i samma grupp som Baltikum, Polen och Vitryssland. Med anledningen av detta genomförde Webfinanser tidigare en undersökning riktat mot samtliga riksdagsledamöter. En stor majoritet av riksdagsledamöterna från samtliga partier krävde en generalöversyn och utredning. Anders Borg och regeringen har sedan undersökningen genomfördes fått frågan av flera ledamöter från olika partier om huruvida regeringen kommer att följa majoritetskravet om en utredning, men finansministern har upprepade gånger avvisat frågan.Annonsbilliga resor