fb


2014-05-09 8:51

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

| Mer

Ekonomi

Det politiska intresset för gymnasial yrkesutbildning och framförallt för lärlingsutbildning fortsätter att vara högt. Sedan 1990-talet har yrkesutbildningen i Sverige genomgått flera omfattande reformer. 2011 infördes reguljära lärlingsutbildningar.

Hösten 2013 blev lärlingsutbildningen föremål för nya politiska initiativ. Intentionen var att genomföra ett ”systemskifte” och lägga upp lärlingsutbildningen på samma sätt som i Tyskland och i Österrike. I januari 2014 föreslog regeringen en ny lag för att införa lärlingsanställning.

Denna antologi är en mötesplats för forskare med intresse för yrkesutbildning. De medverkande forskarna utgår ifrån sina respektive ämnesperspektiv och avspeglar en bred samsyn om att flera institutionella förändringar krävs för att yrkesutbildningen ska kunna bli den attraktiva gymnasieutbildning som den förtjänar att vara.

Bokens redaktör Alexandru Panican, fil. dr och universitetslektor vid Lunds universitet, har medverkat i flera publikationer som handlar om yrkesutbildning och ungas etablering på arbetsmarknaden. I boken medverkar: Anders Nilsson, Eskil Wadensjö, Jonas Olofsson, Olof Bäckman, Vibeke Jacobsen, Thomas Lorentzen, Eva Österbacka, Espen Dahl, Fay Lundh-Nilsson, Per-Olof Grönberg, Peter Håkansson, Lars Pettersson, Kenneth Abrahamsson och redaktören själv, Alexandru Panican. 

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv
Alexandru Panican (red)
Omslag: Patrik Sundström
Mjukband. 250 sidor
ISBN 978-91-7504-278-7

Frågor/intervjuer: Alexandru Panican  alexandru.panican@soch.lu.se 
tel. 046-149887 och 076-110 16 15
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag,
tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor