fb


2014-04-28 19:08

Politiskt krig om Icas dominans i Vellinge

| Mer

Företag Icas dominans i Vellinge kommun har lett till ett politiskt krig.
- Vänskapskorruption utan dess like. Monopolet måste få ett slut, menar Rolf Ericks, ledamot för Nya Listan.
- Trams och rena lögner, kontrar kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (m).

I veckan drabbade de samman när kommunfullmäktige i Vellinge sammanträdde. Stämningen var stundtals hätsk och Rolf Erichs hade i sin interpellation till Lars-Ingvar Ljungman gått till hårt angrepp mot, vad han menar, kommunens mångåriga särbehandling av Ica och dess ägare. När Ica Toppen slog upp dörrarna i Höllviken 1991 slöts ett avtal med markägaren att ingen konkurrent skulle få bedriva dagligvaruhandel på området.

För konkurrenterna har försprånget varit svårt att hämta in; Ica har idag 78 procent av marknaden gällande dagligvaruhandel i kommunen – närmaste konkurrent har 14 procent.

- Avtalet om att få agera själva på området kom till med kommunens goda minne och i 24 år har moderaterna med berått mod upprätthållit detta monopol till förmån för Ica. Man har hänvisat till att det saknas parkeringsplatser för att öppna ytterligare en livsmedelsaffär, men samtidigt har andra branscher fått etablera verksamhet. Det är ju knappast så att livsmedelskunder har större bilar, säger Rolf Erichs.

Lars-Ingvar Ljungman menar å sin sida att detta enbart är en fråga som rör arrendatorn och markägaren:

- Kommunen äger ju ingen mark för ändamålet. Det har funnits andra livsmedelskedjor som försökt att etablera sig på området, men de har inte kommit överens med markägaren och därför har de inte funnit det lönt att ställa frågan till oss. Så enkelt är det. Vi har tillräckligt mycket på vår agenda än att göra saker och ting som ännu inte har efterfrågats.

En undersökning som Webfinanser låtit göra visar att det finns en blocköverskridande majoritet som stöder aktiva åtgärder för att kommunen nu ska arbeta för ökad konkurrens. Bland andra säger Kjell Bornhager (kd):

- Konkurrens kommer alltid vara kunden till gagn och det är en stor nackdel att en enskild aktör har en dominerande särställning.

Enligt uppgifter för nu markägaren diskussioner med en ännu icke namngiven konkurrent till Ica om att bygga en affär på närliggande tomt till den som Ica nu driver handel på. Lars-Ingvar Ljungman välkomnar förhandlingarna.

• Har du förståelse för Rolf Erichs interpellation?
- Nej, faktiskt inte. Jag har inget emot andra livsmedelskedjor.
• En konkurrent till Ica har nu inlett förhandlingar med markägaren. Vellinge kommun har ingenting emot att de kommer överens?
- Nej, absolut inte. Kommer de överens är det fritt fram.

Rolf Erichs är emellertid skeptisk till Lars-Ingvar Ljungmans svar:
- I 24 år har kommunen haft möjlighet att justera begränsningen i detaljplanen. Och senast jag och Lars-Ingvar Ljungman pratade om det var för två år sedan. Säg så här; jag tror på det när jag ser det, säger Rolf Erichs.Annonsbilliga resor