fb


2014-04-02 11:19

Tung borgerlig kritik mot Anders Borgs skatteförslag

| Mer

Allmänt Finansminister Anders Borg har aviserat två alkoholskattehöjningar i regeringens vårbudget som presenteras 9 april. Redan nu möts den av intern kritik och HUI, Handelns Utredningsinstitut, menar att finansministern räknat fel. På en kvarts miljard kronor.

- För att räkna fram effekterna av en alkoholskattehöjning har finansdepartementet använt sig av en felaktig metodik. Enligt mina beräkningar så kommer den första höjningen leda till 120 färre miljoner än beräknat och ungefär lika mycket på den andra höjningen, säger Per Hortlund, forskare vid HUI till Webfinanser.

Uppgifterna väcker nu stark oro i de egna leden. Inte bara sett ur ett ekonomiskt perspektiv utan även samhällspolitiskt. Johan Linander, vice ordförande i justitieutskottet och Centerpartiets talesperson i justitiepolitiska frågor tror att en skattehöjning på alkohol kan leda till ökad kriminalitet och illegal handel över gränserna.

- Jag har hela tiden varit skeptisk till att höja alkoholskatten med tanke på att såväl polisen som tullen menar att smugglingen ökar. Jag litar på dem som står vid gränsen, säger Johan Linander.

På frågan om finansministerns aviserade skattehöjning menar Linander att i teorin skulle kanske en skattehöjning vara en bra idé, men i praktiken får den helt andra effekter, då den snarare ökar smugglingen.

Johan Linander får medhåll av överläkaren och ledamoten i socialförsäkringsutskottet, Finn Bengtsson (m), som alltså går emot sin partikamrat och finansminister. Finn Bengtsson menar att frågan måste utredas innan det kan bli aktuellt med en skattehöjning.

Parallellt med att riksdagens socialutskott idag beslutar om motioner på alkohol- och tobaksområdet har Finn Bengtsson, tillsammans med partikamraten Andreas Norlén, tagit initiativ till ett extrainkallat riksdagsseminarium under rubriken ”Vi måste stoppa spritsmugglingen till Sverige”. I seminariet deltar en expertpanel med företrädare för tullen, polisen och åklagarmyndigheten.

I en motion från hösten 2013 efterfrågar också Finn Bengtsson en omvärldsanalys av det akuta läget innan eventuella skattejusteringar på alkoholområdet kan vidtas.

- I min motion från i höstas så efterlyste jag en noggrann analys av läget innan man vidtog de här åtgärderna. Det tycker inte jag att man har gjort.

Tycker du att Finansdepartementet ska dra tillbaka skattehöjningsförslaget?

- Säg så här; av punktskatteförslagen så var detta nog det mest ogenomtänkta. Jag hade aldrig föreslagit det, säger Finn Bengtsson.

Borde riksdagen utreda frågan?

- Ja, det vore rimligt. Den illegala handeln med alkohol är ett gigantiskt problem och en skattehöjning skulle snararare öka smugglingen. Vi måste se över lagrummen, de straffrättsliga åtgärderna och vad som anses som privat konsumtion innan en skattehöjning kan komma i anspråk. Det är därför rimligt att riksdagen utreder frågan först, säger Finn Bengtsson.

Per Hortlund vid HUI säger till Webfinanser:

- För att få fram rätt effekter vid en alkoholskattehöjning så bör man i det här fallet använda sig av en metod som innebär att man mäter egenpriselasticiteten och inte korspriselasticiteten.
Med andra ord bör man mäta Systembolagets försäljningsminskning som är följden av prishöjningen och relatera tappet till den oregistrerade alkoholkonsumtionen från utlandet. Då skulle finansdepartementet få fram helt andra siffror. Och framförallt rätt siffror.

Vad innebär felberäkningen i siffror?

- På det första förslaget att höja alkoholskatten med fem procent har överskattningen av intäkterna beräknats till cirka 120 miljoner kronor. Någon exakt beräkning av effekterna av det andra förslaget har inte gjorts med det är rimligt att tänka sig en felberäkning med ungefär lika mycket till.Annonsbilliga resor