fb


2014-02-28 20:12

Rekordår för Sweden Rock Festival

| Mer

Musik Sweden Rock Festival i Blekinge står stark på den svenska festivalmarknaden. Omsättningen för Sweden Rock Festival AB uppgick verksamhetsåret 2013 till 90 miljoner kronor, vilket är den högsta omsättningen i festivalens historia och en ökning med 13,2 miljoner jämfört med föregående år. Intäkterna bestod till ungefär två tredjedelar av biljettintäkter, men även andra verksamhetsgrenar inom bolaget visar på stark tillväxt och cirka en tredjedel av omsättningen bestod av andra intäkter. Resultatet efter skatt uppgick till 16,2 miljoner, även det en ökning jämfört med 2012.

- Det här ger oss möjligheter att ytterligare öka servicenivån och höja bekvämligheten för besökaren, och säkerställer en ännu bättre totalupplevelse för våra gäster både i år och i framtiden. Samtidigt kan vi utöka vår ekonomiska buffert och våra gäster kan vara trygga i vetskapen att arrangemanget blir av och genomförs på ett bra sätt, kommenterar VD Mats Natvig.

- Även 2014 ser ut att bli ett bra år: både VIP- och 4-dagarsbiljetterna är snart slutsålda och 3-dagarsbiljetterna har sålt bättre än vid motsvarande tid förra året.

- Det är kul att se att våra gäster väljer att komma tillbaka år efter år trots tuff konkurrens. Vilka artister som bokas är förstås enormt viktigt men utöver vår målsättning att erbjuda bästa möjliga line-up är omhändertagandet av besökarna prio ett och vi arbetar systematiskt med att utveckla service, säkerhet och upplevelser. Vårt mål är att vara bäst på omhändertagandet av besökaren, något som vi bedömer kommer att vara avgörande för den framtida festivalbesökarens val av evenemang. De här siffrorna ser vi som ett tecken på att vi är på rätt spår.

Sweden Rock Festival 2014 arrangeras den 4-7 juni i Sölvesborg. 85 band spelar på 5 scener, och bland de klara artisterna hittas namn som Black Sabbath, Volbeat, Alice Cooper, Rob Zombie, Alter Bridge, Billy Idol, W.A.S.P, Ted Nugent, Megadeth, Emperor och Queensryche.Annonsbilliga resor