fb


2014-02-27 11:24

Avtalet som ger ICA monopol rivs upp?

| Mer

Företag Avtalet som ger Ica monopol i delar av Barkarbystaden i Järfälla kan bli en rättssak. Det menar Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

- En kombination av kommunens kompetens att ingå sådana här avtal och de civilrättsliga konsekvenserna talar för att giltigheten av klausulen ska ifrågasättas, säger Lars Henriksson till Webfinanser.

Webfinanser har tidigare berättat om turerna bakom Icas monopol i Barkarbystaden;

2010 utlyste Järfälla kommun en anbudstävling för den första tomten i området - Ica bjöd högst och ansågs ha den bästa planeringen. När granntomten såldes 2012 tecknades ett tilläggsavtal med köparen, Barkarby Gate Fastigheter, som förhindrar all dagligvaruhandel fram till 2022. En oenig kommunstyrelse röstade igenom avtalet som i praktiken ger Ica monopol då det föreligger ett vite om 100 miljoner kronor om Barkarby Gate Fastigheter bryter överenskommelsen.

- Ett sådant här avtal har jag inte hört talas om tidigare. Kommuner har ingen rättighet att överta lagstiftarens roll när det gäller begränsningen av näringsfriheten. Det här är inte okej, säger Lars Henriksson.

Den alliansstyrda kommunstyrelsens beslut var inte enhälligt. Alliansen fick internt mothugg av Folkpartiet som röstade mot att Ica skulle få en särställning i området. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej, men av andra skäl.

Lars Bergstig (fp), vice ordförande i kommunstyrelsen:

- Det här blev fel från första stund och vitet i sig är ett skämt. För medborgarnas skull måste vi ju främja konkurrens och valfrihet, inte skapa monopol.

Beslutet borde ha prövats i högre instans redan från början. Nu är det upp till kommunstyrelsen att revidera beslutet. Nu sällar sig även Socialdemokraterna till de som efterlyser att avtalets giltighet undersöks.

- Visst, vi var med att rösta igenom förslaget 2012, men förutsättningarna för Barkarbystaden har förändrats. Jag välkomnar en prövning om avtalet överhudtaget är riktigt, säger Claes Thunblad (s), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Uppgifterna om att avtalet kan strida mot lagstiftningen uppmärksammas nu även av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen (m).

- Strider beslutet mot bestämmelserna måste vi naturligtvis se över det, Cecilia Löfgreen till Webfinanser.Annonsbilliga resor