fb


2014-02-20 9:07

Icas monopol i Barkabystaden ifrågasatt:

| Mer

Företag Inom kort invigs ICA Maxi i Barkabystaden i Järfälla. Ett bygge som väcker känslor. Ett avtal som kommunstyrelsen i Järfälla kommun godkänt ger ICA monopol och hindrar konkurrenterna från att bedriva handel i området – i tio år. Och vite om 100 miljoner kronor om avtalet bryts.

- Jag anser inte att detta har gått rätt till. Det luktar fiffel, säger Lars Bergstig (fp), vice ordförande i kommunstyrelsen till Webfinanser. I skapandet av Barkabystaden utlyste Järfälla kommun 2010 en anbudstävling om vilken livsmedelskedja som skulle få förtroendet för dagligvaruhandeln. Fyra aktörer anmälde sitt intresse; Axfood, ICA, Coop och City Gross.

De ekonomiska anbuden varierade från 32 miljoner till 55 miljoner kronor. ICA Sverige AB, tillsammans med ICA Fastigheter AB, Ågrenkonsult AB och WSP, bjöd högst och en oenig kommunstyrelse klubbade igenom köpet där även andra kriterier vägdes in: tomtdisponering, miljöprofil, butiksutbud och arkitektur.

2012 fattade kommunstyrelsen med moderaterna och socialdemokraterna i spetsen ett beslut som kom att stärka att ICAs roll och monopol i Barkabystaden. Ett servitut och tilläggsavtal skrevs med ägaren av tomten intill ICAs, Barkaby Gate Fastigheter, som innebär att ingen annan aktör får bedriva livsmedelshandel. Med andra ord är Axfood, City Gross, Coop och övriga konkurrenter portade från Barkabystaden på tio år, med lokala politikers goda minne. Skulle avtalet brytas innebär det ett vite för Barkaby Gate Fastigheter om 100 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut leder till att ICA efter öppnandet i Barkabystaden får över 50 procent av den totala marknaden.

En ohelig allians över blockgränserna lämnade in skriftliga reservationer om att kommunstyrelsen skulle avslå kommunledningens förslag – vänstern, miljöpartiet och folkpartiet.

- Jag undrar faktiskt om det här avtalet är juridiskt gångbart. Lite märkligt att ingen har överklagat för jag tycker att det luktar fiffel, säger Lars Bergstig (fp). Bergstig skrev under sitt partis reservation och hänvisade bland annat till PBL, plan- och bygglagen. Bo Leinerdal (v) reserverade sig också mot beslutet: - Att utestänga andra aktörer på det här sättet är naturligtvis inte bra.

Lars Bergstig fortsätter:

- För det första så vet jag helt ärligt inte hur frågan kom upp eller på vilka grunder man röstade för servitutet och dess innebörd. För det andra så är vitet ett stort skämt. 1 krona eller 100 miljoner kronor spelar egentligen ingen roll – det är principen.

Claes Thunblad representerar socialdemokraterna i kommunstyrelsen och är idag andre vice ordförande. Han hade inte tillträtt sin post när besluten togs, men minns turbulensen:

- Jag är skeptisk till den här typen av avtal, men förstår samtidigt farhågorna att överetablera dagligvaruhandeln i Barkabystaden. Däremot har väldigt mycket hänt sedan 2012. Barkarbystaden kommer att bli mycket större än vad vi då trodde.

Är det här ett avtal och servitut som bör ses över – kanske rivas upp?

- Hamnar vi i majoritetsställning efter valet så vet man aldrig vad som kan hända. Planen att bygga 5000 bostäder runt Barkabystaden ser vi som förlegad. Vi tror att det finns utrymme för 25 000 bostäder och då behövs fler butiker.

Webfinanser har varit i kontakt med ordföranden kommunstyrelsen, Cecilia Löfgreen, som önskade frågorna på mail. Webfinanser har tillgodosett Cecilia Löfgreens önskemål, men inte fått någon respons.Annonsbilliga resor