fb


2014-02-13 20:17

Lenovos kvartalsrapport oktober-december 2013

| Mer

Företag Världens största PC-företag Lenovo publicerade tidigare idag sin kvartalsrapport för företagets tredje kvartal detta finansiella år - oktober till december 2013. Nedan finns några av huvudpunkterna ur morgonens kvartalsrapport.

• Ett rekord i mängd sålda enheter - totalt 32,6 miljoner - nästan 5 enheter per sekund
• Fortsatt ökad ledning som världens ledande PC-tillverkare med en marknadsandel på 18,5 procent
• Nya så kallade PC Plus-produkter lockar konsumenter och driver tillväxt
• 10,8 miljarder USD i intäkter – man har därmed passerat en milstople på 10 miljarder USD i intäkter
• Rekord på över 321 miljoner USD i intäkter före skatt och en vinst på 265 miljoner USD
• Ett resultat per aktie på 2,56 US cent, eller 19,85 HK cent
• En nettokassa på 3,4 miljarder USD (per den 31 december 2013)Annonsbilliga resor