fb


2014-02-08 9:52

Veidekke bygger fotbollscenter för tjejer i Sydafrika

| Mer

Internationellt Veidekke har sedan 2010 haft ett stort engagemang i det unika CSR-°©-programmet Football for Life som utvecklats av FC Rosengård (fd. LdB FC Malmö), World Village of Women Sports och Star for Life i Sydafrika. Genom byggnationen av ett damfotbollscenter i Masibonisane High School intensifierar Veidekke sitt engagemang och bidrar med såväl donation som kunskapsöverföring inom byggteknik, hälso- och miljöfrågor.Annonsbilliga resor