fb


2014-01-19 13:33

Svenska Orienteringsförbundet och Missing People blir samarbetspartners

| Mer

Sportnyheter Svenska Orienteringsförbundet och Missing People Sweden har undertecknat ett samarbetsavtal. ”Orienteringsrörelsen kan bidra med gedigna kunskaper, folk och kartor vid skallgångar – Missing People kan ställa upp med både folk och materiel vid större arrangemang. Det här är klockrent” säger orienteringens förbundschef Susanne Söderholm.

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar och anordnar skallgångar av försvunna personer i Sverige. Sedan starten i januari 2012 har man hjälpt anhöriga med efterlysningar och eftersök i över 500 fall.

Traditionellt har alltid orienteringsrörelsen varit en viktig kraft när det handlar om eftersökningar av personer som försvunnit i skog och mark, och nu har alltså ett samarbetsavtal upprättats mellan de båda organisationerna.
Samarbetet bygger på ett utbyte gällande alla de resurser respektive organisation förfogar över.

Svenska Orienteringsförbundet består av cirka 600 klubbar, utspridda över i princip hela landet. Totalt handlar det om 75 000 människor som är experter på att hitta i terräng, vilka på frivillig väg ska kunna ingå i Missing Peoples eftersök. Enligt upplägget är det även tanken att orienteringsförbundet ska kunna ställa upp med tillgång till kartor, utbildning i kartkunskap för Missing Peoples volontärer samt att rutinerade orienterare ska kunna verka som patrulledare i eftersök.

Missing People har å sin sida resurser som är mycket intressanta för orienteringsklubbarna. Inom organisationen finns mängder av potentiella tävlingsfunktionärer, och Missing People har även materiel som svensk orientering kan nyttja; terrängfordon, radiosamband och i viss mån även utrustning kopplad till första-hjälpen. I huvudsak är det vid större arrangemang som Missing People på frivillig väg kan vara orienteringsförbundet behjälpliga.

”Det som gläder mig mest med detta samarbete är att vi kommer att få högre kvalitet på sökandet av försvunna personer, eftersom orienterarna kan komplettera våra patruller med sin kartkunskap och lokalkännedom om de områden vi letar i. Nu har vi ett avtal på plats. Nästa steg är att våra lokala ledningsgrupper och lokala klubbar träffas och börjar lära känna varandra. Vi hoppas nu därför på många inbjudningar som funktionärer till orienteringsklubbarnas tävlingar. Då kan vi både få möjlighet att hjälpa till samtidigt som tillfälle ges till att skapa goda relationer i ett win-win för alla parter”, säger Helena Svärd, ordförande i Missing People Sweden.

”Orienteringsrörelsen kan bidra med gedigna kunskaper, folk och kartor vid skallgångar – Missing People kan ställa upp med både folk och materiel vid större arrangemang. Det här är klockrent” säger orienteringens förbundschef Susanne Söderholm.Annonsbilliga resor