fb


2013-12-14 10:58

Ipeer tillsätter Chief Uptime Officer

| Mer

Folk Den svenska Cloudleverantören Ipeer blir först i branschen med att tillsätta en chef som skall ansvara för att säkerställa upptiden hos företagets tjänster. Ipeer erbjuder idag en stor mängd olika moln- och hostinglösningar där samtliga har en minsta garanterad upptid på 99,8 procent, dessutom finns ofta SLA-avtal med högre krav. Chief Uptime Officer (CUO) skall säkerställa att redundans och andra nödvändiga hänsyn för upptiden alltid tas vid alla åtgärder. För att säkerställa att detta intresse alltid prioriteras kommer CUO endast att kunna avsättas med styrelsens godkännande. Posten går till Emil Svensson, som har erfarenhet från kvalitetsarbete hos flera ISP:er.
Ipeer levererar idag ett tiotal olika typer av företagshosting plus kringtjänster till mindre som större bolag, allt från entreprenörer till banker och internationella koncerner. Tjänsterna utvecklas snabbt i takt med marknaden, och allt flera företagskunder söker sig till någon av bolagets olika molntjänster för att nå en högre tillförlitlighet med lägre budgetar. På Ipeer menar man att en roll som ständigt arbetar för att tillräcklig hänsyn tas till upptiden i alla rutiner och system är viktig. Inspirationen har hämtats från flygbolag, där Transportstyrelsen har insyn i vilka som är säkerhetsansvariga:

– Om upptiden mot förmodan skulle fallera så blir det en strategisk fråga, en styrelsefråga. Därför stärker vi nu kvalitetsarbetet genom en chefsposition som skall kunna vara obekväm, som endast kan avsättas med styrelsens medgivande, för att i alla frågor kring det löpande arbetet värna omsorgen om vår upptid, säger Björn Persson Lindell, styrelseledamot i Ipeer.

– På Ipeer har vi förbättrat oss mycket genom införandet av Operation Level Agreements (OLA) och rutiner som definierar ansvar och ärendehantering. Jag skall fortsätta att utveckla de åtgärderna för att försöka förebygga nedtid på grund av mänskliga eller tekniska faktorer när vi utvecklar vårt breda tjänsteutbud. Jag räknar inte med att detta säkerhetsarbete någonsin tar slut, snarare ser jag att fler bolag skaffar CUO:s, säger Emil Svensson, Chief Uptime Officer.

Emil Svensson har tidigare arbetat åtta år inom Kinneviksfären och som inhyrd konsult hos Bredbandsbolaget och Glocalnet. Han har acceptanstestat system, varit Kundombudsman och har utbildning inom ISO-certifiering. På Ipeer har han arbetat som en Solutions Architect och tagit fram skräddarsydda lösningar och High Availability-lösningar åt kunder.Annonsbilliga resor