fb


2013-12-14 10:56

3,2 miljarder till fonder i november

| Mer

Fondnyheter I november uppgick det totala nysparandet i fonder till 3,2 miljarder kronor. Blandfonder hade de största nettoinsättningarna, medan uttag gjordes från penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november och uppgick vid utgången av månaden till 2 443 miljarder, vilket är den högsta notering som uppmätts.
Under november månad nettosparades totalt 3,2 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4,5 miljarder och i aktiefonder nettosparades 0,3 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoinflöde på 0,1 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder på 0,9 respektive 0,8 miljarder.

Hittills i år har totalt 66 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav nära 44 miljarder har investerats i blandfonder.Annonsbilliga resor