fb


2013-12-14 10:53

Ny studie ger fördjupning om aktiv och passiv fondförvaltning

| Mer

Fondnyheter På den svenska fondmarknaden finns fonder som förvaltas aktivt och fonder som förvaltas passivt, så kallade indexfonder. I studien ”Fondspecial: Aktiv och passiv fondförvaltning” ger vi fördjupad information om hur aktiv respektive passiv fondförvaltning fungerar.
I en passivt förvaltad fond är målet att hålla kostnaderna nere och generera en avkastning som speglar den genomsnittliga utvecklingen på en viss marknad (index) minus fondens avgift. Ingen egen analys av marknaden görs, utan fondens investeringar speglar det valda indexet, exempelvis Stockholmsbörsen. Avgiften i en passivt förvaltad fond är vanligtvis lägre än i en aktivt förvaltad fond.
I en aktivt förvaltad fond väljs fondens investeringar utifrån faktorer som analys av företag och den ekonomiska utvecklingen. Målet är att generera en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Aktiv förvaltning ger alltså möjlighet till en högre avkastning än index, men som sparare riskerar man också att förvaltaren inte lyckas fullt ut och att fonden ger en lägre avkastning eftersom alla inte kan slå ett genomsnitt.
Det finns alltså fördelar med såväl aktiv som passiv förvaltning och för en sparare kan de båda alternativen komplettera varandra.
”Valet mellan aktiv och passiv förvaltning bör inte ses som det första valet man gör som sparare vid ett fondval. Först och främst bör man fundera över vilken placeringshorisont och riskbenägenhet man har. Först när man valt typ av fond är det dags att börja jämföra enskilda fonder som har samma placeringsinriktning. Då kan det vara intressant att fundera kring vilken typ av förvaltning man vill att fonden ska ha, som aktiv eller passiv till exempel”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening och författare av studien tillsammans med föreningens ekonom Fredrik Hård.Annonsbilliga resor