fb


2013-12-14 10:52

Ryanair tillbakavisar felaktiga påståenden från Svensk Pilotförening

| Mer

Resor Ryanair, Europas favoritlågprisflygbolag, avfärdar idag de falska påståenden som gjorts av Svensk Pilotförening och som publicerats i svenska medier (utan att låta ge Ryanair möjlighet att först kommentera). Det är ett faktum att Ryanair inte har utövat påtryckningar eller stämt någon pilot eller annan anställd som chattat om arbetsvillkor eller relaterade frågor inom Ryanair.

Men liksom många andra flygbolag, har Ryanair inlett (och kommer att fortsätta att inleda) rättsliga åtgärder mot ett litet antal anonyma skribenter på webbplatsen Pprune, som tar upp falska och felaktiga påståenden om Ryanairs branschledande säkerhet under 29 år. Hittills har var och en av dessa anonyma skribenter - vars identiteter avslöjades genom en amerikansk domstol helt enkelt för att de falskeligen förtalade Ryanairs säkerhet - omedelbart dragit tillbaka sina inlägg och bett om ursäkt för de falska säkerhetspåståendena, som de gjorde samtidigt som de gömde sig bakom anonymitet.

Hittills har fyra anonyma Pprune-skribenter fått sina identiteter avslöjade. Alla 4 har direkt bett om ursäkt för, och dragit tillbaka, sina falska säkerhetspåståenden. Till dags dato har dessa inkluderat:
1 . En irländsk student
2 . En Ryanair pilot baserad i Belgien
3 . En Easyjet pilot baserad i Storbritannien
4 . En tekniker som arbetar för ett konkurrerande flygbolag till Ryanair.

Som vart och ett av dessa fyra fall visar (ursäkter bifogade), har Ryanair sökt upp dessa för att säkerställa att de offentligen drar tillbaka sina falska säkerhetspåståenden på Pprune och gav ett bidrag till välgörenhet. Ryanairs pilot i Belgien har inte bestraffats eller avskedats, även om han själv valde att avgå när hans identitet avslöjades.

Elina Hakkarainen, nordisk marknads- och försäljningsansvarig, säger:
"Ryanair ber inte om ursäkt för att med lagens rätt efterforska de som postat falska anklagelser om Ryanairs 29-åriga säkerhetsstatistik under anonymitet. Vi kommer att fortsätta driva både enskilda rättsfall och mot och organisationer som falskt förtalar Ryanairs säkerhet. Irish Safe Regulator (IAA) har nyligen bekräftat att:

"Ryanairs säkerhet är i nivå med säkerheten bland flygbolagen i Europa”

”Vi beklagar att den Svenska Pilotföreningen har valt att göra avsteg från sin senaste policy att förhandla lönesänkningar och nedskärningar nom SAS till att felaktigt hävda att Ryanair försöker hindra ”chattande” piloter om sina jobb. Det har vi inte gjort. Som vart och ett av dessa fyra publicerade återtagna anklagelser visare, har vi endast vidtagit åtgärder i de fall där Ryanairs säkerhet kritiserats felaktigt eller på falska grunder. Det är naturligtvis oacceptabelt att piloter som arbetar för Ryanair, eller piloter som arbetar för konkurrerande flygbolag, försöker använda internets anonymitet för att falskeligen kritisera eller förtala Ryanairs branschledande säkerhetsstatistik, som upprepade gånger har bekräftas av både irländska och europeiska tillsynsmyndigheter.

Kanske den Svenska Pilotföreningen borde spendera mer tid på att försvara löner och villkor för piloter inom SAS, och mindre tid på att sprida falska påståenden om Ryanairs försvar av sin branschledande säkerhet".Annonsbilliga resor