fb


2013-11-30 20:38

Norska Broadnet väljer Arbors plattform

| Mer

IT Norska Broadnet väljer Arbors plattform för att kunna erbjuda sina företagskunder DDoS-skydd via molnet

Stockholm, 26 november, 2013: Arbor Networks Inc, en ledande leverantör av DDoS-skydd och andra säkerhetslösningar för företag och tjänsteleverantörsnätverk, meddelar att Broadnet, Norges ledande leverantör av fiberbaserad datakommunikation till företag och operatörer, har infört Arbor Networks Peakflow® SP- plattform. Med plattformen som grund ska Broadnet lansera molnbaserade DDoS-säkerhetstjänster till sina företagskunder.

- Genom att erbjuda en molnbaserad säkerhetstjänst för att hantera DDoS-attacker möter Broadnet kundernas efterfrågan på DDoS-skydd, säger Olli Lähteenmaa, Nordenchef på Arbor Networks. Attackerna har blivit väldigt riktade och alltmer komplexa. De har blivit ett problem som företags It- och säkerhetsavdelningar effektivt måste bekämpa.

- DDos har blivit ett betydande hot mot nordiska företag under 2013, säger Tore Röraas verksamhetsutvecklingschef på Broadnet. Banker, internetbutiker och andra företag som är erbjuder tjänster och produkter via webben är möjliga mål för attackerna. Anledningarna till attackerna varierar från finansiella till politiska. Huvudfrågan som företag bör ställa sig är om de ska välja att vara proaktiva i sin approach eller om de ska riskera att tvingas agera reaktivt med allt vad det innebär krig nedtid och kostnader för att reparera skador. De som agerar reaktivt riskerar dessutom både minskade intäkter och att varumärket försvagas.

Molnbaserade säkerhetstjänster från Arbor Networks
Arbor Networks presenterar ett unikt tillvägagångssätt för att hjälpa internettjänsteföretag att maximera det värde de erbjuder företagskunder via Peakflow plattformen, vilken ger ett heltäckande skydd och prestanda.

Arbors Peakflow plattform används av flera av världens största tjänsteföretag och består av två huvudkomponenter, Peakflow SP och Threat Management Systemet (TMS). Peakflow SP kombinerar kompletta funktioner för att upptäcka avvikelser och TMS tar hand om hot på nätverksnivå. När Peakflow SP upptäcker en attack, avleds trafiken till Arbors Threat Management System där den tvättas. Attackfilerna mot nätverket och applikationslagret hanteras med kirurgisk precision, vilket bland annat innebär att godkänd icke skadlig trafik släpps vidare för att på så sätt säkerställa att tjänsten kan ligga uppe under hela förfarandet. Denna kraftfulla kombination av synlighet och säkerhet hjälper Broadnet säkra deras eget nätverk samtidigt som man erbjuder intäktsgenererande tjänster till sina företagskunder.

Botnet-skydd via ATLAS® Intelligence Feed
Arbors ATLAS analysdata lägger grunden för att skydda mot Botnet-drivna DDoS-attacker. Under de senaste fem åren har Arbor identifierat en ökning av Botnet-drivna DDoS-attacker. I en undersökning i årets Worldwide Infrastructure Security Report angav de svarande att Botnets var den mest drivande faktorn i DDoS-attacker som hotar tillgången till datacenter och molnbaserade infrastrukturer. Arbor har unik insikt i DDoS-Botnets tack vare dess ATLAS-infrastruktur som bland annat omfattar datatrafik från fler än 275 tjänsteföretagskunder runt om i världen.
Denna enorma samling data på 70Tbps, gör det möjligt för Arbors säkerhetsanalytiker att skapa sig en unik kännedom om den skadliga trafik som korsar de nätverk som utformar själva kärnan av internet. Denna kännedom är avgörande eftersom Botnets konstant anpassas och uppdateras efter de skydd som ska motverka dem. ATLAS Intelligence Feed genererar effektiva DDoS-signaturer i realtid för att kunna skydda datacenters mot hundratals olika Botnet-drivna DDoS-attacker. Vidare innehar den nya Feeden positionsbaserade funktioner som automatiskt identifierar attacker från kända Botnets mot datacenter-infrastruktur och andra tjänster samtidigt som uppdateringar för skydd mot nya typer av hot finns tillgängligt utan krav på uppdatering av mjukvaran. Arbors utvecklare analyserar ständigt DDoS-Botnet-attacker—man är uppe i mer än 4300 i dagsläget. ATLAS Intelligence Feed gör det möjligt för kunder att dra nytta av det djup och den bredd av kunskap och kompetens som Arbors utvecklingsteam besitter.
Annonsbilliga resor